مزایده بسمه تعالی" "آگهی مزایده اموال  منقول  نوبت  اول " در پرونده
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش خط موبایل به شماره پرونده ۱۴۰۰۲۲...

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۳۱۱۴۰۰۲۲۴۶۰۰۰۰۰۵۱۸۴۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده فروش خط موبایل به شماره پرونده ۱۴۰۰۲۲...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی"
"آگهی مزایده اموال  منقول  نوبت  اول "
در پرونده مزایده بسمه تعالی"
"آگهی مزایده اموال  منقول  نوبت  اول "
در پرونده
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن