مزایده « آگهي مزايـــده » واحد اجراي احكام حقوقي شعبه اول
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش اموال مشروحه پیوست به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۳۱۱۴۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۱۴۱۲۸۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده فروش اموال مشروحه پیوست به شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده « آگهي مزايـــده »
واحد اجراي احكام حقوقي شعبه اول مزایده « آگهي مزايـــده »
واحد اجراي احكام حقوقي شعبه اول
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن