مزایده « آگهی مزایده » به موجب پرونده کلاسه 980005 شعبه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش اموال مشروحه پیوست به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۳۱۱۴۰۰۳۷۴۶۰۰۰۰۱۱۰۶۶۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش اموال مشروحه پیوست به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده « آگهی مزایده »
به موجب پرونده کلاسه 980005 شعبه مزایده « آگهی مزایده »
به موجب پرونده کلاسه 980005 شعبه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن