مزایده "آگهي مزايده" درپرونده اجرايي کلاسه 971331 شعبه اول اجراي احکام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ملک به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۳۱۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۱۵۸۴۸۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ملک به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده "آگهي مزايده"
درپرونده اجرايي کلاسه 971331 شعبه اول اجراي احکام مزایده "آگهي مزايده"
درپرونده اجرايي کلاسه 971331 شعبه اول اجراي احکام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن