مزایده کلاسه 9900980 : فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان به
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش آپارتمان...

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۱۱۱۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مزایده فروش آپارتمان...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده کلاسه 9900980 : فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان به مزایده کلاسه 9900980 : فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن