مزایده اجاره سامانه بوجاری (شامل خط کامل کارخانه کمبریا ساخت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۳۷۱۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده اجاره سامانه بوجاری (شامل خط کامل کارخانه کمبریا ساخت دانمارک با ظرفیت اسمی حداقل ۱۰ تن در ساعت به انضمام دستگاه سردوزی کیسه و تسمه نقاله مخصوص بارگیری) استان را جهت بوجاری ۲۰۰۰ تن بذر محقق سازند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱۴۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی به حساب شبای شماره IR۳۷۲۰۳۹۷۵۸۲۶۳۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران و یا شیراز ـ میدان گاز چهارراه چنچنه خیابان نارون جنوبی نبش کوچه شماره ۱۰
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران ـ دبیرخانه کمیسیون معاملات
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۴۶ - ۰۷۱۳۲۳۱۶۹۹۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.assc.ir - http://iets/mporg.ir وب سایت
توضیحات :  نوبت دوم - تجدید - یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره سامانه بوجاری (شامل خط کامل کارخانه کمبریا ساخت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارسمزایده اجاره سامانه بوجاری (شامل خط کامل کارخانه کمبریا ساخت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن