مزایده فروش خودرو و اجاره قسمتی از ساختمان آموزشی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش خودرو

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۶۶۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده فروش خودرو
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : از انتشارآگهی تا ۱۰ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش خودرو و اجاره قسمتی از ساختمان آموزشی مزایده فروش خودرو و اجاره قسمتی از ساختمان آموزشی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن