مزایده بابت واگذاری یک اتاق واقع در شهرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بابت واگذاری یک اتاق واقع در شهرستان بستک در قالب عقد اجاره

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۱۱۰۰۰۰۳۷۰۶۰۰۰۲۹۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مزایده بابت واگذاری یک اتاق واقع در شهرستان بستک در قالب عقد اجاره
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۷-۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بابت واگذاری یک اتاق  واقع در شهرستان  مزایده بابت واگذاری یک اتاق  واقع در شهرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن