مزایده مزایده اموال غیرمنقول درراستای اجرای کلاسه اجرایی 9900582 له
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ملک به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۱۴۰۰۳۷۴۶۰۰۰۰۱۱۲۷۲۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ملک به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده اموال غیرمنقول
 
درراستای اجرای کلاسه اجرایی 9900582 له مزایده مزایده اموال غیرمنقول
 
درراستای اجرای کلاسه اجرایی 9900582 له
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن