مزایده مزایده اموال غیرمنقول درراستای اجرای دادنامه  به شماره 9409976141100877 صادره
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ملک به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۱۴۰۰۳۷۴۶۰۰۰۰۱۱۲۷۴۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ملک به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده اموال غیرمنقول
درراستای اجرای دادنامه  به شماره 9409976141100877 صادره مزایده مزایده اموال غیرمنقول
درراستای اجرای دادنامه  به شماره 9409976141100877 صادره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن