مزایده اجاره زمین ها برای کشت محصولات زراعی در 5 آب منطقه ای استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آب منطقه ای استان گلستان

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۶۴۹۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده اجاره زمین ها برای کشت محصولات زراعی در ۵ ردیف
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۴۰۰۱۱۰۸۸۰۶۳۷۶۵۱۵ بانک مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : تا آخر وقت اداری ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰.۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
۰۱۷۳۲۶۲۷۸۶۰ تلفن - فکس
- ایمیل gsrw.ir - tender.wrm.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره زمین ها برای کشت محصولات زراعی در 5 آب منطقه ای استان گلستانمزایده اجاره زمین ها برای کشت محصولات زراعی در 5 آب منطقه ای استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن