مزایده جنگلکاری اقتصاد مشارکتی --- طرح زراعت چوب منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۶۵۵۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده جنگلکاری اقتصاد مشارکتی --- طرح زراعت چوب
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران - یزد ـ خیابان آیت ا... کاشانی نرسیده به میدان ابوذر ـ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد کد پستی ۸۹۱۵۹۱۵۱۱۵
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران
۰۳۵۳۸۲۴۰۵۰۱-۳ داخلی ۲۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده جنگلکاری اقتصاد مشارکتی ---
طرح زراعت چوب منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزدمزایده جنگلکاری اقتصاد مشارکتی ---
طرح زراعت چوب منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن