مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده حضوری اموال منقول نوبت اول شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جلفا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جلفا

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۶۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۱۴۹۲۶۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده حضوری اموال منقول نوبت اول در راستای اجرای مفاد حکم صادره از سوی شعبه ۲محاکم عمومی حقوقی جلفا به موجب پرونده کلاسه ۰۰۰۰۵۱۶ج/م اجرای احکام مدنی دادگستری جلفا محکوم علیه شرکت ماداولدوز ارس به پرداخت ۱۵۶/۳۴۱/۷۳۷ریال بابت اصل خواسته  در حق محکوم له محمد سیران زاده ، و نیم عشر دولتی متعلقه در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که به لحاظ عدم اجرای مفاد اجرائیه توسط محکوم علیه و بمنظور استیفای مبالغ فوق با معرفی محکوم له ، اموالی بشرح ذیل : ۱- يكدستگاه كمپرسور باد با قدرت الكترو موتور ۲.۲ كيلووات ساخت شركت مجيدي به قیمت ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲-يكدستگاه ديزل ژنراتور با مشخصات ديزل به قدرت ۳۰ اسب بخار با دور نامي ۲۲۰۰RPM  و مشخصات ژنراتور به قدرت ۱۵ كيلو وات با مارك Stream سال ساخت ۲۰۱۷ و ساخت كشور چين به قیمت ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  جمع کل ارزش ۲ ردیف مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال متعلق به شرکت ماداولدوز ارس به حیطه توقیف درامده و متعاقبا با تقاضای محکوم له به مورد مزایده گذاشته میشود، مزایده اموال توقیف شده فوق از قیمت پایه کارشناسی بشرح فوق  شروع خواهد شد و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد .زمان مزایده به روز شنبه مورخه ۴۰۰/۸/۱۵ از ساعت۱۱ صبح الی۱۲ظهر درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری جلفا برگزار خواهد شد علاقه مندان به شرکت در مزایده میتوانند پنج روز قبل ازموعد مزایده از اموال توقیف شده فوق به آدرس جلفا -فاز ۱ دیدن یا برای کسب اطلاعات بیشتر به اجرای احکام مدنی دادگستری جلفا مراجعه نمایند ده درصدمبلغ پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ خواهد شد انصراف برنده مزایده پس از تودیع درصد موجب ضبط سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی خواهد شد. دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جلفا - علی اصغر اصغری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
آگهی مزایده حضوری اموال منقول نوبت اول
 شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جلفامزایده بسمه تعالي 
آگهی مزایده حضوری اموال منقول نوبت اول
 شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جلفا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن