مزایده فروش دام های حذفی و مازاد ایستگاه دامپروری دانشگاه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۴۶۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش دام های حذفی و مازاد ایستگاه دامپروری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ساعت ۸:۰۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران)
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش دام های حذفی و مازاد ایستگاه دامپروری دانشگاه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانمزایده فروش دام های حذفی و مازاد ایستگاه دامپروری دانشگاه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن