مزایده   آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول    با شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۱۵۰۵۴۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده   آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول    با سلام   در خصوص پرونده اجرایی کلاسه فوق له محمد جليلي زين الحاجلو با وکالت حیدر فتحی علیه علي لطفعلي زاده به خواسته مطالبه مبلغ ۴۱/۹۲۰/۰۰۰ ریال از بابت خواسته و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت؛ بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه و توقیف اموال پس از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ روز دوشنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۲ ظهر از طریق مزایده در شعبه ۲ اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز واقع در چهارراه لاله مجتمع قضائی شهید قدوسی  بفروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که  بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هرعنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند .                                      اموال مورد مزایده بشرح:    ۱ـ یک خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۴۳۰۷۸۱۹۲  به مبلغ پایه ۲/۲۸۰/۰۰۰ ریال طبق استعلام از شرکت مخابرات(ارتباطات سیار)   شعبه ۲ اجراي احكام مدني شورای حل اختلاف تبریز             
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده   آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول  
  با شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريزمزایده   آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول  
  با شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن