مزایده (آگهی مزایده )       به موجب پرونده اجرایی کلاسه صدر الذکر  اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مه ولات
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مه ولات

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۱۴۰۰۲۵۴۶۰۰۰۰۱۸۵۳۹۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده (آگهی مزایده )       به موجب پرونده اجرایی کلاسه صدر الذکر  این اجرای احکام  و دستور موقت  صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مه ولات ، دستور فروش ۱۲۱ قلم لوازم  خانگی  مستعمل  به شرح( ۴ برگ  لیست  پیوست) صادر  و    ولوازم  مذکور توسط کارشناس  ارزیابی گردیده است .  به همین منظور با تعیین مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ساعت ۸  الی  ۸:۳۰   صبح اعلام میشود اموال  مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرربفروش خواهد رسیدطالبین به خرید می بایست در موعد  مقرر با دردست داشتن مدارک شناسایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضر گردیده و درصورتی که متقاضی رویت اموال موضوع مزایده  هستند  حداقل پنج  روز قبل از  موعد مزایده مراجعه تاترتیب رؤیت اموال  داده شود .مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد  و پرداخت نماید واگذار خواهد شد./       سعیدی اجرای احکام مدنی  دادگستری مه ولات         محل برگزاری مزایده: دادگستری مه ولات - دفتر اجرای احکام مدنی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده (آگهی مزایده )
 
 
 
به موجب پرونده اجرایی کلاسه صدر الذکر  اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مه ولاتمزایده (آگهی مزایده )
 
 
 
به موجب پرونده اجرایی کلاسه صدر الذکر  اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان مه ولات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن