مزایده بسمه تعالی روابط عمومی دادگستری استان تهران (دایره نشرآگهی) نوبت شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۳۹۷۳۸۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی روابط عمومی دادگستری استان تهران (دایره نشرآگهی) نوبت اول درخصوص پرونده اجرایی به کلاسه ۹۸/۱۹۸۵ باتوجه به رضایت محکوم له مزایده شماره ۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۳۶۵۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ابطال گردید.    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
روابط عمومی دادگستری استان تهران (دایره نشرآگهی) نوبت شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفت شوراي حل اختلاف شهر تهرانمزایده بسمه تعالی
روابط عمومی دادگستری استان تهران (دایره نشرآگهی) نوبت شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هفت شوراي حل اختلاف شهر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن