مزایده فروش سردرختی کیلوئی بخشی از محصول مرکبات انواع نارنگی زراعی دشت ناز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده زراعی دشت ناز

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۸۱۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده فروش سردرختی کیلوئی بخشی از محصول مرکبات انواع نارنگی پیش رس (ژاپنی) واحدهای مهدشت بالادشت ناز و نارنگی محلی واحد بهارستان و نارنگی کلمانتین (ماریسول) دشت ناز (مرحله اول) و نارنگی پیش رس ژاپنی دشت ناز
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سایت و یا واحد بازرگانی شرکت زراعی دشتناز
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۳۳۷۲۶۸۴۲-۳۳۷۲۶۴۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://dashtnazco.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش سردرختی کیلوئی بخشی از محصول مرکبات انواع نارنگی زراعی دشت نازمزایده فروش سردرختی کیلوئی بخشی از محصول مرکبات انواع نارنگی زراعی دشت ناز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن