مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول به شعبه 2 اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه 2 اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مشهد

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۹۱۴۰۰۲۵۴۶۰۰۰۰۱۸۶۸۷۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول به موجب پرونده کلاسه اجرائی صادره از شعبه ۵ دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰.۲.۹۹۰۱۲۷۴ آقای  علی جنتی عطایی محکوم است به پرداخت مبلغ ۶۸۸.۳۶۰.۹۸۹ ريال  در حق آقاي  محمود تقی پور و نیز مبلغ۳۴.۴۱۸.۰۴۹ ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ۱۴۰۰.۸.۲۵ از ساعت ۸:۴۵ الی ۹:۳۰ صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس،مدرس ۶ ساختمان اجراي احكام مدني از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل ۱۰ % از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايي و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.  (ضمناً مزایده راس ساعت اعلامی شروع شده و در صورت تأخیر طالبین به خرید و فروش اموال هیچ گونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود) شرح اموال مورد مزایده: ۱- ۸ عدد صندلی پارکی فلزی به طول ۱.۵ متر از جنس پروفیل آهن ( ابعاد کف نشیمن گاه ۴۰۰×۱۵۰ سانتی متر وابعاد پشت ۱۵۰×۳۰ سانتی متر ) از لوله نمره ۴۰ میلیمتر و پروفیل قوطی ۶۰×۲۰ میلیمتر به ارزش هریک ۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال و جمعاً به مبلغ ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ريال ۲- یک عدد پایه صندلی  به شکل y و یک عدد پایه سطل  زباله به شکل های yو & همگی از جنس چدن ریخته گری شده ارزش هریک با وزن حدود ۱۸ کیلو گرم و ۱.۸۰۰.۰۰۰ ريال جمعاً به تعداد ۵۰ عدد ارزش ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ۳- سه شاخه چهار متری چوب پلاست اناپروفیل  توپر چوبی به ابعاد ۳۰×۷۰ میلیمتر (مخصوص کف صندلی ) سالم به ارزش ۶.۰۰۰.۰۰۰ ريال که مجموعاً مطابق با نظر کارشناسی به مبلغ ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال برآورد و به فروش می رسد./   دادورز واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-مسعود فخرآرا     دادورز شعبه ۲ اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مشهد - مصطفي توفيقي كامه عليا استان خراسان رضوي - شهرستان مشهد - بلوار شهيد مدرس۶ - مجتمع اجراي احكام مدني مشهد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به شعبه 2 اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مشهدمزایده بسمه تعالي آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به شعبه 2 اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن