مزایده شماره بایگانی 9900632 : فروش چاه اجرای احکام دادگستری شهرستان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجرای احکام دادگستری شهرستان قم

کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۶۷۱۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مزایده شماره بایگانی ۹۹۰۰۶۳۲ : فروش چاه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده شماره بایگانی 9900632 : فروش چاه اجرای احکام دادگستری شهرستان قممزایده شماره بایگانی 9900632 : فروش چاه اجرای احکام دادگستری شهرستان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن