مزایده در پروندهاي كلاسه اجرا به شماره  0000323 محكوم عليه شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان نظرآباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان نظرآباد

کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۸۱۴۰۰۰۱۴۶۰۰۰۰۱۲۴۰۹۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مزایده در پروندهاي كلاسه اجرا به شماره  ۰۰۰۰۳۲۳ محكوم عليه شهریار اکبری کسجینی محكوم است به پرداخت مبلغ ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ريال در حق محكوم له شهرک صنعتی سپهر با وکالت آقای رحمان فرجی  چون محكوم عليه در موعد مقرر نسبت به پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرائي اقدام ننموده است،به در خواست محكوم له اموالي با مشخصات ذيل از محكوم عليه توقيف و ارزش آنها توسط ارزياب به ميزان ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال تعيين گرديده است: امتیاز یک خط تلفن کارکرده همراه اول قیمت پایه مزایده امتیاز خط مذکور طبق نظر کارشناس در بازار حدود ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد گردیده است . خط تلفن :۰۹۱۲۰۷۲۴۶۳۶    اموال توقيفي با قيمت پايه بشرح فوق از طريق اجراي احكام مدني در مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ساعت ۰۹:۰۰ در محل دفتر شعبه اجراي احكام مدني دادگستري نظرآباد به فروش خواهد رسيد. اشخاصي كه مايل به شركت در مزايده مي باشند،مي توانند ۵ روز قبل از روز معين مزايده اموالي را كه آگهي گرديده ملاحظه نمايند.مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.برنده مزايده بايد ۱۰ درصد بها را في المجلس و الباقي را ظرف مهلت حد اكثر يك ماه پرداخت نمايد .
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده در پروندهاي كلاسه اجرا به شماره  0000323 محكوم عليه شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان نظرآبادمزایده در پروندهاي كلاسه اجرا به شماره  0000323 محكوم عليه شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان نظرآباد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن