مزایده « آگهی مزایده » به موجب پرونده کلاسه 970785 شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دزفول
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دزفول

کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۸۱۴۰۰۳۷۴۶۰۰۰۰۱۶۸۲۳۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده « آگهی مزایده » به موجب پرونده کلاسه ۹۷۰۷۸۵ اجرايي حکم به فروش اموال که در اين اجرا اموال جهت اجراي مفاد حكم توسط كارشناس رسمی دادگستری قيمت گذاري گرديده است. بيل مكانيكي چرخ زنجيري سيستم كوماتسو تيپpc۲۰۰۷شماره سريال  ۲۵۳۲۰۱شماره شاسي  ۲۲۵۳۲۰۱ شماره موتور  ۱۰۹۴۹۵ مدل۲۰۰۵ ميلادي تعداد سيلندر  ۶  رنگ زرد صنعتي نوع سوخت  گازوئيل موتور خاموش  درب بسته مانيتور  ندارد زيربندي  سالم رنگ  زرد صنعتي شيشه سالم باتري ندارد  به علت خواب بودن بيش از ۵ سال در توقفگاه نياز به سرويس دارد  اسناد مسلم الصدور رويت نشد . قيمت پايه كارشناسي  مبلغ ۲۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰بيست وشش ميليارد ريال (۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان ) بنام  مرحوم ناصر علیمرادی  حاضر در  توقفگاه سه را آوج جنب پليس راه می باشد. لذا اموال در روز ۱۴۰۰/۱۰/۶رأس ساعت۱۱-۹ صبح از طريق مزايده حضوري در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستري دزفول به معرض فروش گذارده مي شود طالبين مي توانند در مدت پنج روز قبل از روز مزايده با هماهنگي اجراي احکام مدنی دادگستري دزفول در وقت اداري از اموال مذكور بازديد نمايند. مزايده از قيمت پايه ۲۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (ارزش خودرو بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی )شروع ميشود برنده مزايده كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد مزايده رأس ساعت ۹ صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستري دزفول شروع و ساعت ۱۱ صبح همان روز خاتمه مي يابد برنده مزايده بايد ۱۰%بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرای احکام مدنی پرداخت نمايد و حداكثر ظرف يك ماه بقيه بهاي مورد مزايده را به صندوق دادگستري دزفول توديع و قبض آن را به اجرا تسليم نمايد تا اقدامات بعدي انجام شود در غير اين صورت سپرده او پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزينه هاي نقل و انتقال و غيره كلاً به عهده برنده مزايده خواهد بود در ضمن شرکت کنندگان در مزایده بایستی میلغ ۱۰درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمین شده معتبر همراه با پیشنهاد خود به اجرای احکام مدنی ارائه نمایند. مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول محمد رامی    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده « آگهی مزایده »
 به موجب پرونده کلاسه 970785 شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دزفولمزایده « آگهی مزایده »
 به موجب پرونده کلاسه 970785 شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دزفول
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن