مزایده باسمه تعالی آگهی مزایده اموال منقول( نوبت اول) در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف خان ببين
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف خان ببين

کد آریاتندر : ۰۰۰۹۰۸۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۲۱۷۷۲۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده باسمه تعالی آگهی مزایده اموال منقول( نوبت اول) در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۲۵۹ اجرا شورا در خصوص دعوی اکبر غفاری   به طرفیت سلمان میرزا خانی  به میزان مطالبه مالی مبلغ ۱۳۲/۳۰۰/۰۰۰ریال در حق اکبر غفاری  از اموال محکوم علیه سلمان میرزا خانی  یک دستگاه باسکول  (میزان)  دیجیتال چرخدار به ظرفیت حدود ۵۰۰کیلوئی را شامل می گردد . دستگاه کارکرده و سالم می باشد ومارک دستگاه مشخص نیست  و اموال توقیفی تحت یداکبر غفاری   نشانی خان ببین -میدان بار - مغازه آهن آلات غفاری   متعلق به محکوم علیه سلمان میرزا خانی  کسی دیگرغیر از مالک ذیحق نیست- ،تعرفه و توقیف شده است که به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش میرسد : ارزیابی شده به قیمت۲۹/۰۰۰/۰۰۰۰ریال قیمت گذاری شده است تا سقف بدهی فوق الذکر به قیمت کارشناسی با در نظر گرفتن قیمت عرفی   ۱- مزایده از مبلغ اعلام کارشناسی شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهدشد. ۲- مکان مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی خان ببین می باشد. ۳- موعد مزایده روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ساعت ۱۰ الی ۱۱صبح می باشد. ۴-متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از مزایده از ملک موردنظردیدن نمایند. ۵-برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای احتمالی را فی المجلس به صندوق سپرده دادگاه عمومی خان ببین تودیع الباقی را در مهلت یک ماه به حساب مذکور واریزوفیش آن را تحویل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی خان ببین نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی از وی درحق صندوق دولت ضبط خواهد گردید ./.  عرب حیدری دادورز اجرا      
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده باسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول( نوبت اول)
در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف خان ببينمزایده باسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول( نوبت اول)
در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف خان ببين
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن