مزایده فروش صندلی اداری و مبلی مستعمل بانک ملی ایران اداره امور شعب استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی ایران اداره امور شعب استان قم

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۱۴۲
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مزایده فروش صندلی اداری و مبلی مستعمل
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) ---قم-خیابان امام -نبش کوی ۲۶-ساختمان اداره امور شعب استان قم -طبقه سوم
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
۰۲۵۳۶۶۲۵۱۲۸ تلفن ۰۲۶۳۶۷۰۱۲۰۷ فکس
supply2700@bmi.ir ایمیل - وب سایت
منابع : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران)
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش صندلی اداری و مبلی مستعمل بانک ملی ایران اداره امور شعب استان قممزایده فروش صندلی اداری و مبلی مستعمل بانک ملی ایران اداره امور شعب استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن