مزایده فروش تعدادی دوربین عکاسی دیجیتال بانک ملی ایران اداره امور شعب استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک ملی ایران اداره امور شعب استان بوشهر

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۱۵۹۶
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مزایده فروش تعدادی دوربین عکاسی دیجیتال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۶.۸۵۵.۰۰۰ ريال به حساب ۰۱۱۱۵۴۵۶۰۰۹ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت ۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۷۷۳۳۳۲۱۶۸۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - بازدید تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت ۸ صبح تا ۱۴
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش تعدادی دوربین عکاسی دیجیتال  	 	بانک ملی ایران اداره امور شعب استان بوشهر	  	 مزایده فروش تعدادی دوربین عکاسی دیجیتال  	 	بانک ملی ایران اداره امور شعب استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن