مزایده اگهی مزایده اموال منقول اجرای احکام مدنی شعبه 20 شعبه بيستم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردارحاج قاسم سليماني)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه بيستم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردارحاج قاسم سليماني)

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۲۴۶۴۳۳
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده اگهی مزایده اموال منقول اجرای احکام مدنی شعبه ۲۰ اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه    ۹۷۰۱۱۳ج۲۰ محکوم له: ايران گداخت محکوم عليه: شركت مكانوتكنيكا امبرا اس . پ . آ به شماره ۲۸۶ در ثبت شركتهاي اسپلتو مبنی بر مطالبه مبلغ    ۴/۶۰۳/۷۷۴/۷۷۰  ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی در تاریخ  ۲۹/  ۱۰ /۱۴۰۰ ساعت ۱۱  صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش  اموال توقیفی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید.طالبین خرید میتوانند ظرف ۵ روزقبل از جلسه مزایده به نشانی:      مندرج در ذیل اگهی    نزد حافظ اموال مراجعه نمایند و از اموال  بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ۱۰ درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری در جلسه مزایده شرکت نمایند.ضمنا .  طالبین  خرید  باید در  روز مزایده ۱۰ درصد بها  به مبلغ        ۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰      ریال  را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم  نمایند  قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری  میباشد .پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت  برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا ۱۰ در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز ۱۰ درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت ۱۲/۰۰ به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید. محل نگهداري به نشاني شهرك صنعتي جي خيابان چهارم فرعي دوم شركت ايران گداخت بازديد بعمل آمد كه بشرح ذيل گزارش ميگردد: ۱- يكدستگاه تراش CNC با برند CHIRON،كشور سازنده آلمان ، سال ساخت ۱۹۸۶ ،مشخصات فني FZ۱۶ و شماره كارگاهي M۱۱۷۳ به ارزش ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال  ۶- يكدستگاه دريل فرز مدل FV-۲۶ ،سال ساخت ۱۹۹۲،شماره كارگاهي M۱۱۲۰۱،ساخت كشور روماني به ارزش ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال جمع دومورد فوق به ارزش ۵/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که مبلغ پایه مزایده است.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اگهی مزایده اموال منقول 
اجرای احکام مدنی شعبه 20 شعبه بيستم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردارحاج قاسم سليماني)مزایده اگهی مزایده اموال منقول 
اجرای احکام مدنی شعبه 20 شعبه بيستم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردارحاج قاسم سليماني)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن