مزایده «آگهي مزايده مرحله اول » باستناد پرونده اجرائی به كلاسه شعبه سوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۱۳۴۶۰۰۰۰۰۹۵۵۲۰
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده «آگهي مزايده مرحله اول » باستناد پرونده اجرائی به كلاسه ۰۰۰۰۸۲۲/۳/ش صادره از شورای حل اختلاف شهرستان یزد له پروانه کلانتری  و علیه  مهدی سلطانی گردفرامرزی  ، محکوم علیه بابت محکوم به وهزینه دادرسی و نیم عشر دولتی ، جمعا به مبلغ  ۱۳۲/۹۷۹/۴۹۸ ریال درحق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام ودرخواست محکوم علیه اموال منقولی را بعنوان مال  خودمعرفی نموده است که عبارتند از ۱-  دستگاه کش زن ماسک آلتروسونیک ساخت شرکت لیدوما صنعت فارس تعداد ۱ عدد به قیمت ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲-  دستگاه کش زن ماسک پنو ماتیک دو قلو( فاقد پلاک و مشخصات فنی)  تعداد ۱ عدد به قیمت ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال  ۳-  دستگاه كمپرسور هوا ۲۴ ليتري،۱HP مارك HYUNDAI تعداد ۱ عدد به قیمت ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال که اقلام فوق توسط کلانتری ۱۶ یزد  توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به  مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای قسمتی از دین محکوم علیه  در روز  یکشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶  ساعت  ۹ الي ۱۰ صبح از طريق مزايده درشعبه ۳ اجراي احكام شورای حل اختلاف شهرستان يزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی  شورای حل اختلاف استان یزد  به فروش مي رسد طالبين مي توانند ظرف مدت ۵ روز قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و جهت ملاحظه موضوع مزایده اقدام نمایند مزايده از مبلغ كارشناسي شده آغاز و برنده كسي است كه بالاترین قیمت را در جلسه مزایده پیشنهاد نماید ،  ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود ./ شرایط: ۱- افراد شرکت کننده در مزایده می توانند  ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی  را به شماره حساب سپرده دادگستری به شماره شبا IR۰۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۲۰۱۲۹۰۷۸۳۵۴۸۲ نزد بانک مرکزی  تودیع و فیش مربوطه را ارائه و یا فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نمایند . ۲- پیشنهادات مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی که پس از وقت مقرر (بعد از ساعت ۱۰ صبح ) برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد ۳- بدیهی است در صورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده در جلسه مزایده ده درصدمبلغ را تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده درصدمبلغ مزبور را واریز نموده به عنوان برنده مزایده اعلام میگردد./ يزد - بلوار مدرس - ساختمان مركزي شوراي حل اختلاف  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده «آگهي مزايده مرحله اول »
باستناد پرونده اجرائی به كلاسه شعبه سوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزدمزایده «آگهي مزايده مرحله اول »
باستناد پرونده اجرائی به كلاسه شعبه سوم اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن