مزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول *تقسيم تركه* آگهي شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۵۰۴۶۲۶
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول *تقسيم تركه* آگهي مزايده-شامل سه دستگاه تراش قالبسازي سي ان سي )يك دستگاه سي ان سي با مارك Bridgeport مدل epc۵۲۰ كاركرده -۲)يك دستگاه سي ان سي با مارك  Cincinnati Milacronمدل كاركرده -۳)يك دستگاه سي ان سي با مارك ۱۲۵۰-VCE  MIKRONكاركرده  -(۴ ارزش ابزار آلات و متعلقات  در ۴۲ مورد  درخصوص پرونده اجرائي كلاسه ۰۰۰/۷۷ج موضوع دعوي خانم سيمين پرناي به طرفيت آقاي سعيد برناي و سارا محموديان و باران محموديان و حليمه اقتداري كلو مبني برتقسيم تركه مرحوم اخمدمحموديان مشتقين وفروش اموال منقول قابل فروش آن مرحوم بااحتساب كليه هزينه هاي دادرسي -اموال منقول شامل سه دستگاه تراش قالبسازي سي ان سي وقطعات وابزارآلات متعددموجوددركارگاه وفق دادنامه شماره۹۹۰۹۹۷۲۱۶۴۰۰۳۰۸۷مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اصداري ازسوي شعبه۲۱۵دادگاه حقوقي تهران اعلام مي گردد اموال منقول موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده ۱۱۴ قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود. پرونده كلاسه بايگاني ۷۷ شماره خواهان  خانم سيمين برناي خوانده  آقاي سعيد برناي وبقيه   الف- قرار كارشناسي تا كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي نظريه كتبي ومستدل خويش را در مورد برق،ماشين و تاسيسات كارخانجات تسليم نمايد  ب- حدود رسيدگي موارد مطروحه در پرونده و مستندات ابرازي از مباحث مختلف تشكيل گرديده كه اين جانب صرفا" نسبت به ارزيابي اموال موضوع صورتجلسه هاي تنظيمي مزايده هاي قبلي طبق قرار كارشناسي اظهار نظر مي نمايند.چنانچه پس از تسليم اين گزارش مدارك، مستندات و اطلاعاتي متكي بر اسناد قابل قبول ديگري ارايه گردد بطوريكه تا كنون ارايه نشده باشند و در نتيجه گيري حاصله تاثير فاحش داشته باشدمسئوليتي متوجه اينجانب نخواهد بود و رسيدگي مجدد به آنها خارج از شمول اقدامات انجام شده و به دستور مقام محترم قضايي خواهد بود. ج - گردش كار طبق برگ اجرائيه شماره ۹۹۱۰۴۲۲۱۶۴۰۰۰۵۷۲ محكوم عليه ها محكوم اند به فروش اموال منقول موضوع دادنامه هاي شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۶۴۰۰۲۰۸۷ - ۹۹۰۹۹۷۲۱۶۴۰۰۲۲۰۰ شعبه ۲۱۵ مجتمع قضايي شهيد مفتح  لذابه همراه وكيل محترم شان به محل بازديد دستگاه واقع در شهرستان شهريار بخش باغستان جاده شهريار به تهران جنب مبلمان اداري ودفتري كشوري بعداز ۱۲متري كشوري پلاك ۷ مراجعه وبا حضور وكيل و مالك ملك استيجاري ( آقاي اسدي ) از اموال منقول موضوع اجرائيه مذكور بازديد فني به عمل آمد . همانگونه كه در پرونده ثبت است اهم اموال موضوع برگ اجرائيه قابل افراز نيستند بايد از طريق مزايده بفروش برسند و سهم الارث ورثه و ساير هزينه هاي قانوني پرداخت گردند. و تا كنون دو مرحله اموال مذكور به مزايده گذاشته شده اند وليكن به فروش نرسيده اند. لذا درخواست گرديده تا تجديد ارزيابي شوند. وكيل محكوم عليه هااظهار ميدارد  با توجه به اينكه ورا ث موضوع پرونده يا صغير هستند و يا ممر درآمدي ندارند و قادر به استفاده از ماترك بابت ايجاد كسب وكار نمي باشند و تاكنون در دو مرحله اموال منقول به مزايده گذاشته شده اند وبه فروش نرسيده اند تاكيد براين است كه با فروش سريعتر اموال ماترك موضوع پرونده اقدامات استفاده بهينه اي براي ورثه انجام پذيرد. د- گزارش ارزيابي ۱- فرز CNC MILLING مارك سينسيناتي مدل CINCINNATI MILACRON ARROW ۵۰۰ پلاك مشخصات دستگاه name plate پيدا نشد. ساخت آمريكا احتمالا" سال ساخت دستگاه حدود سال ۱۹۹۵ ميلادي مي باشد. با سه محور همزمان و محدوده طول كارگير حدودا" تا ۸۰سانتيمتر با كنترل اتوماتيك و سيستم تعويض ابزار با ۱۶ جايگاه ابزار با استاندارد ايزو۴۰ و ريل خطي با سه محور هركدام با كورس حدود۵۰سانتيمتر و ماكزيمم سرعت اسپيندل ۶۰۰۰ دور دردقيقه كه مالك دستگاه آنرا به صورت كاركرده خريداري نموده بود .دستگاه در زمان بازديد خاموش بود وليكن وجود سفاله ها برروي ميزكار دستگاه نمايانگر آن است كه دستگاه درحال كاربوده است . ليكن دستگاه با شرايط خاموش و وضعيت موجود خاموش همراه با يك دستگاه لپ تاپ مربوط به دستگاه و نرم افزار احتمالي داخل لپ تاپ و با وضعيت خاموش به مبلغ ۶/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد وارزيابي مي گردد. ۲- ماشين سنتر VERTICAL CNC CENTER مارك MIKRON HAAS مدل VCE ۱۲۵۰ VF ۴ پلاك مشخصات دستگاه name plate پيدا نشد. ساخت آمريكا احتمالا" سال ساخت دستگاه حدود سال ۱۹۹۵ ميلادي مي باشد با سه محور همزمان با كنترل اتوماتيك Haasو ميز به ابعاد تقريبي۱۳۰ سانتي متر در ۴۵سانتيمتر و تحمل وزن تا ۸۰۰ كيلوگرم باسيستم تعويض ابزار با۲۰ جايگاه ابزار با استاندارد ايزو۴۰ و وزن تقريبي ۵تن و ماكزيمم سرعت اسپيندل ۷۵۰۰ دور دردقيقه با موتور ۱۵كيلووات با سه محور حركت طولي ميز حدود ۱۲۵سانتيمتر و حركت عرضي ميز حدود ۵۰سانتيمتر و حركت عمقي ميز حدود ۶۰سانتيمتر كه مالك دستگاه آنرا به صورت كاركرده خريداري نموده بود .دستگاه در زمان بازديد خاموش بود وليكن وجود سفاله ها برروي ميزكار دستگاه نمايانگر آن است كه دستگاه درحال كاربوده است . ليكن دستگاه با شرايط خاموش و وضعيت موجود خاموش همراه با يك دستگاه لپ تاپ مربوط به دستگاه و نرم افزار احتمالي داخل لپ تاپ و با وضعيت خاموش به مبلغ ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد وارزيابي مي گردد. ۳- فرز CNC MILLING مارك بريجپورت مدل BRIDG PORT VMC ۵۲۰ پلاك مشخصات دستگاه name plate پيدا نشد. ساخت انگلستان احتمالا" سال ساخت دستگاه حدود سال ۱۹۸۵ ميلادي مي باشد با سه محور همزمان با كنترل اتوماتيك HEIDENHAIN و سيستم تعويض ابزار با جايگاه ۱۶ابزار با استاندارد ايزو۴۰ و ريل خطي با سه محور با كورس حدود۵۰سانتيمتر و ۳۰ سانتيمتر و۵۰ سانتيمتر و ماكزيمم سرعت اسپيندل ۶۰۰۰ دور دردقيقه كه مالك دستگاه آنرا به صورت كاركرده خريداري نموده بود .دستگاه در زمان بازديد خاموش بود وليكن وجود سفاله ها برروي ميزكار دستگاه نمايانگر آن است كه دستگاه درحال كاربوده است. ليكن دستگاه با شرايط خاموش و وضعيت موجود خاموش همراه با يك دستگاه كامپيوتر مربوط به دستگاه و نرم افزار احتمالي داخل كامپيوترو با وضعيت خاموش به مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد وارزيابي مي گردد . ۴- يك دستگاه كمپرسورهواي فشرده سه فاز مدل ACD۶۰۷۵۹۱۰۰۲ با موتور ۵.۵HP و مخزن به رنگ آبي به ظرفيت ۳۰۰ليتر به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد مي گردد ۵- يك دستگاه كمپرسور هواي فشرده سه فاز با كمپرسور تك سيلندر با موتور ۲HP و مخزن به رنگ آبي به ظرفيت ۱۵۰ليتر به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد مي گردد ۶- يك دستگاه كمپرسور هواي فشرده سه فاز مارك مفيدي با كمپرسور تك سيلندر با موتور ۲HP و مخزن ايستاده به رنگ قرمز به ظرفيت ۲۰۰ليتر به مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد مي گردد ۷- انواع ابزارآلات كارگاهي به شرح زير به مبلغ ۵۹۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد مي گردد رديف شرح تجهيز تعداد وضعيت مبلغ / ريال ۱ فرز hss ۵۰ كاركرده ۱۰۰/۰۰۰ ۲ فرز غلطكي ۶ نو ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۳ ساعت انديكاتور ۱ نو ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴ كليس۳۰سانت معمولي ۱ كاركرده ۲۰۰/۰۰۰ ۵ كليس ۲۰سانت ديجيتال ۱ كاركرده ۴۰۰/۰۰۰ ۶ ميكرومتر ۲۵-۰ ۱ كاركرده ۴۰۰/۰۰۰ ۷ گونيا مويي ۱ كاركرده ۴۰۰/۰۰۰ ۸ قلاويز(دست) ۳۰ كاركرده ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۹ قلاويز(دست) ۲۰ نو ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰ برقو ۳۰ كاركرده ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱ كلت فشنگي خور ۱۴ كاركرده ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲ فشنگي كلت ۳۵ كاركرده ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳ كلت ولدان ۱۰ كاركرده ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴ كلت كفتراش ۵ كاركرده ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱۵ سه نظام دنباله مورس ۲ كاركرده ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶ هد بورينگ (دست) ۱ كاركرده ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷ تاچ پراب ۱ كاركرده ۷۰۰/۰۰۰ ۱۸ سه نظام دستگاه تراش ۲ كاركرده ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۹ كليس پايه دار ۱ كاركرده ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰ دريل دستي ۱ كاركرده ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۲۱ كمان اره ۱ كاركرده ۲۰۰/۰۰۰ ۲۲ انبرقفلي ۱ كاركرده ۲۰۰/۰۰۰ ۲۳ آچارتخت رينگي ۱۲ كاركرده ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴ انبردست ۱ كاركرده ۲۰۰/۰۰۰ ۲۵ آلن مشتي ۱ كاركرده ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۶ دسته حديده ۱ كاركرده ۷۰۰/۰۰۰ ۲۷ قلاويز(دست) ۲۰ نو ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۸ مته قطر ۳تا۲۵ ۵۰ كاركرده ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۹ مته قطر ۸تا ۱۲ ۸ كاركرده ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰ فرزكاربايد قطر ۳تا۱۲ ۵۰۰ كاركرده ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۱ فرز كاربايد ۳۰ نو ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۲ كلت مورس ۵ كاركرده ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۳ هلدر الماس خور ۱۵ نو ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴ هلدر الماس خور ۴۰ كاركرده ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۵ هلدر الماس خور ۲۵ اسقاط ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۳۶ مته مرغك ۵ كاركرده ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۳۷ تيغه فرز فرم ۱۰ كاركرده ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۳۸ اينسرت ۲۰۰ كاركرده ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳۹ اينسرت ۱۰۰۰ اسقاط ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰ جرثقيل سقفي زنجيري ويتال ۲تن ۲ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ جمع : پانصد ونود سه ميليون ريال ۵۹۳/۰۰۰/۰۰۰ باعنايت به مراتب بالا ارزش پايه كارشناسي اموال منقول به شرح بالا جمعا" به مبلغ ۱۸/۷۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد واعلام مي گردد.  ****مورد مزايده :شامل سه دستگاه تراش قالبسازي سي ان سي وابزارآلات ومتعلقات موجود در كارگاه در  ۴۲ مورد با توجه به مراتب فوق وقت مزايده  سه شنبه مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰/۳۰الي۱۰/۴۵ صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و ... اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده ۱۲۹ قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند ۵ روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و ... بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول 
*تقسيم تركه*
آگهي شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهرانمزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول 
*تقسيم تركه*
آگهي شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن