مزایده آگهی مزایده در پرونده کلاسه 0000394 اجرای احکام مدنی شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جويبار
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جويبار

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۴۷۴۶۰۰۰۰۲۳۳۷۷۸
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۳۹۴ اجرای احکام مدنی جویبار محکوم علیه شرکت فولاد سازان جویبار  محکوم به پرداخت مبلغ ۳۲۹/۴۴۲/۲۳۵ ریال  بعنوان  اصل خواسته بعلاوه سایر هزینه ها   (قابل محاسبه در روز مزایده ) در حق آقای قاسم طیبی با وکالت هاجر رضی   گردیده اند. لذا این اجرا بنا به نیابت واصله  اموال توقیف شده ذیل متعلق به محکوم علیه  را جهت تامین آن، از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند. -مشخصات اموال توقیفی جهت مزایده :   تعداد ۸۳ عدد قالب ريخته گري به نام درجه بابعاد ۷۰ در ۹۰ سانتي متر با وزن متوسط هر يك ۳۵ كيلوگرم از قرار هر كيلو گرم دوازده هزار تومان معادل يكصد و بيست هزار ريال به مبلغ كل حدود ۳۵۰ ميليون ريال معادل ۳۵ ميليون تومان لازم به ذكر است از آنجايي كه وزن قالب درجه متغير بوده و مقدار متوسط و تقريبي براي هر يك عدد از آنها در نظر گرفته شده است   -مزایده به صورت نقدی و از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع ، کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند ، برنده مزایده محسوب میشوند. -موعد و زمان فروش روز یک شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳  ساعت  ۹  صبح الی ۹/۳۰ در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار میباشد. زمان بازدید از مال مورد مزایده از ۵ روزقبل از روز مزایده می باشد. دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار –سیفی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
 
در پرونده کلاسه 0000394 اجرای احکام مدنی شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جويبارمزایده آگهی مزایده
 
در پرونده کلاسه 0000394 اجرای احکام مدنی شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان جويبار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن