مزایده (( آگهي مزايده نوبت اول اموال منقول ))   در پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان ساوه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان ساوه

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۲۶۴۶۰۰۰۰۱۱۶۸۴۳
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مزایده (( آگهي مزايده نوبت اول اموال منقول ))   در پرونده اجرايي کلاسه ۰۰۰۰۳۸۷ اجراي احکام مدني شوراي حل اختلاف ساوه  محکوم له ابوالفضل میرزایی  و محکوم علیه داود فرخی جهت وصول محكوم به و هزينه هاي قانوني متعلقه در نظر است اموال ذيل از طريق مزايده به فروش مي رسد. سیمکارت همراه اول با شماره ۰۹۱۲۴۵۵۱۰۸۲قیمت پایه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجهت برگزاری مزایده تعيين ومورد کارشناسی قرار گرفت . که در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ راس ساعت ۹ صبح از طريق مزايده در محل اجراي احکام شوراي حل اختلاف ساوه به فروش رسانيده مي شود و قيمت مندرج اعلامي که بر اساس نظريه کارشناس بوده قيمت پايه محسوب و مزايده از مبلغ فوق شروع و به کسانيکه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد چنانچه نياز به ملاحظه باشد ظرف ۵ روز قبل از شروع مزايده مي توانند به اجرا مراجعه تا هماهنگي لازم جهت بازديد از اقلام فوق بعمل آيد ضمنا افرادي که برنده مزايده شناخته شوند بايستي ۱۰ %مبلغ را في المجلس به حساب دادگستري واريز نمايند.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده (( آگهي مزايده نوبت اول اموال منقول ))
 
در پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان ساوهمزایده (( آگهي مزايده نوبت اول اموال منقول ))
 
در پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان ساوه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن