مزایده «بسمه تعالي» در خصوص پرونده کلاسه اجرائي به شماره  0000872/ن شعبه 1 اجراي احكام نيابت قضايي شوراي حل اختلاف شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه 1 اجراي احكام نيابت قضايي شوراي حل اختلاف شهر تهران

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۵۸۱۱۳۳
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده «بسمه تعالي» در خصوص پرونده کلاسه اجرائي به شماره  ۰۰۰۰۸۷۲/ن ج، در راستاي اجراي مفاد نيابت ارسالي صادره از شعبه ۴ اجراي احکام مدني مجتمع شماره ۲(شهيد ملک زاده) شوراي حل اختلاف کرج، محکوم للها خانم سيده زهرا موسوي سخا به طرفيت محکوم عليه آقاي مهدي تجريشي محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۰۱/۴۳۸/۸۶۵ریال بابت محکوم به در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ ۵/۰۷۱/۹۴۳ ریال بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت، علیهذا محکوم لها اموال غیرمنقول/منقول به شرح ذیل را جهت توقیف معرفی گردیده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است: یه رشته سیم کارت دائمی تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۹۴۰۵۳۱۶ به قیمت کارشناسی شده کارشناس رسمی دادگستری با عنایت به جمیع جهات مرتبطه مبلغ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل چهار میلیون و دویست هزار تومان برآرود نموده است. مزایده از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ در نشانی خ شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، نرسیده به خیابان بهارشیراز، نبش کوچه فرهاد ۲، تلفن ۷۷۵۱۲۰۳۴ - فکس۷۷۵۱۲۰۱۱ اجرای احکام مدنی نیابت قضائی شورای حل اختلاف تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را  پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. مطابق ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۰ درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده با دریافت معرفی نامه از اتومبیل فوق دیدن نمایند. ضمناً  کلیه هزینه های جانبی و انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد. همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است. افرادی که تمایل به خرید مال مورد نظر دارند می توانند ۵ روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجرای احکام به جهت بازدید از اموال، مراجعه و فرم درخواست مزایده را تکمیل و در روز مزایده برنده تعیین می گردد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد. همراه داشتن کارت ملی الزامی است.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده «بسمه تعالي»
در خصوص پرونده کلاسه اجرائي به شماره  0000872/ن شعبه 1 اجراي احكام نيابت قضايي شوراي حل اختلاف شهر تهرانمزایده «بسمه تعالي»
در خصوص پرونده کلاسه اجرائي به شماره  0000872/ن شعبه 1 اجراي احكام نيابت قضايي شوراي حل اختلاف شهر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن