مزایده باسمه تعالي  آگهي مزايده اموال غیر منقول مرحله اول  به موجب پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراهاي حل اختلاف شهرستان طرقبه شانديز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراهاي حل اختلاف شهرستان طرقبه شانديز

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۲۵۴۶۰۰۰۰۲۶۸۹۱۸
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده باسمه تعالي  آگهي مزايده اموال غیر منقول مرحله اول  به موجب پرونده کلاسه  ۰۰۰۰۱۳۳ اجرایی صادره از شعبه دوم شوراي حل اختلاف طرقبه شاندیز محکوم عليه کلاسه فوق خانم راضیه حیدری مندی محکوم است مجموعا در پرونده به پرداخت فعلا مبلغ ۱۵۰/۶۲۴/۰۰۰ ميليون ريال بابت اصل خواسته و همچنين پرداخت خسارت تاخير تاديه به نرخ روز و هزينه و خسارات دادرسي و پرداخت مبلغ ۷/۱۹۳/۷۰۰ ريال بابت نيم عشر دولتي در حق محکوم له آقای محمدرضا محبوب نیا مي باشد که اموال ذيل از محکوم عليه توقيف و توسط هیات کارشناسان ۳ نفره رسمي دادگستري کارشناسي و مقرر گرديد در تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ از ساعت ۰۹:۰۰ الي ۱۰:۰۰ صبح در محل دفتر شعبه اجراي احکام مدني شوراهاي حل اختلاف شهرستان طرقبه شانديز واقع در طرقبه جنب باغ پونه طبقه اول با حضور نماينده دادستان محترم به فروش برسد مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع و به بالاترين مبلغ پيشنهادي فروخته خواهد شد و حداقل ۱۰ درصد از بهاي آن نقدا و في المجلس در لحظه خريد و مابقي مبلغ حداکثر ظرف يکماه از برنده مزايده وصول ميگردد طالبين به خريد اين اموال ميتوانند حداکثرظرف ۵ روز قبل از موعد برگزاري مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد از اموال مورد مزايده اقدام نمايند . ضمنا کليه هزينه هاي وارده از خريد اين مزايده شامل هزينه هاي انتقال سند و جابجايي و عوارض و بدهي مربوط به اموال ذيل به عهده خريدارمزايده و مي باشد و اين شعبه اجرا هيچ گونه اعتراضي را قبول نخواهد نمود . ضمنا خلع ید و از این گونه قبیل موارد از عهده اجراء خارج بوده و ارتباطی به مزایده ندارد / ضمنا مطابق قانون اجرای احکام در صورتي که باقيمانده مبلغ مزايده در مدت مقرر (حداکثر يک ماه) به حساب سپرده دادگستري شهرستان واريز نگردد وجه واريزي ده درصد اوليه به نفع دولت ضبط گرديده مزايده کنسل و هيچ گونه اعتراضي مورد قبول واقع نخواهد شد . /  مشخصات اموال مورد مزايده : تعداد ۱۶ قلم اقلام موجود قهوه فروشی شامل دستگاه ضد عفونی یخچال ویترینی ایستاده و تک درب دستگاه قهوه ساز و دستگاه قهوه آسیاب کوچک ضبط و باند فلش خور باکس نکهداری قهوه ترازوی کوچک دیجیتال و گاو صندوق کوچک کلیدی و لوستر تک شعله و دستگاه مه پاش  و تصفیه آب و صندلی چوبی تک نفره و میز چوبی و نردبان با پله زرد و سایبان بدون پایه که با وضعيت موجود جمعا به مبلغ ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ميليون ريال ارزيابي و تعيين گرديده است . /   آدرس محل بازديد : طرقبه ویلا شهر امام رضای ۳۱  علي کوچکي ميبد مدير اجراي احکام مدني مجتمع شوراهاي حل اختلاف شهرستان بينالود (طرقبه شانديز)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده باسمه تعالي
 آگهي مزايده اموال غیر منقول مرحله اول
 به موجب پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراهاي حل اختلاف شهرستان طرقبه شانديزمزایده باسمه تعالي
 آگهي مزايده اموال غیر منقول مرحله اول
 به موجب پرونده شعبه اجراي احكام مدني شوراهاي حل اختلاف شهرستان طرقبه شانديز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن