مزایده آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم : به موجب پرونده شعبه اول اجراي احكام مدني بخش انزل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني بخش انزل

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۱۴۰۰۳۵۴۶۰۰۰۰۱۴۹۸۶۱
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم : به موجب پرونده اجرايي به كلاسه ۹۹۰۰۱۶۱/م اجرائيه اين دادگاه كه طي آن محكوم عليه شرکت ذوب اهن ارومیه  به پرداخت مبلغ ۱۸۵/۶۷۵/۹۳۲ريال از بابت محكوم به درحق محكوم له اسماعیل مایلی و پرداخت مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ريال از بابت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت محكوم گرديده است و در جريان پرونده اجرايي فوق الذكربه علت عدم پرداخت مبالغ مذكور از سوي محكوم عليه بنا به درخواست محكوم له و دستور دادگاه از اموال بلامعارض شركت محكوم عليه اقلام ذیل  توقيف گرديده  است كه مقرر شده وسايل  توقيفي در مورخه۱۴۰۰/۱۱/۱۳ روز چهارشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲ صبح از طريق مزايده در اجراي احكام مدني دادگاه انزل به فروش برسد.   ۱- یک دستگاه تانکر فلزی ۳ هزار لیتری سوخت خوابیده به قیمت پایه کارشناسی ۷۰ میلیون ریال و یک دستگاه کانکس فلزی خوابیده در وضعیت موجود به قیمت پایه ۱۶۰ میلیون ریال ارزیابی گردیده است./   لذا متقاضيان مي توانند ۵ روز قبل از موعد مزايده از وسايل فوق الذكر بازديد و راس ساعت موعد مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند . مزايده از قيمت پايه تعيين شده كارشناس جمعاً به ميزان ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به بالاترين قيمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. لازم به ذكر است كه ۱۰% مبلغ مزايده نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقي مي بايست ظرف حداكثر يك ماه از طرف برنده مزايده به حساب سپرده دادگستري توديع وقبض مربوطه تحويل دادگاه گردد، در غير اين صورت ده درصد واريزي  پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد ./
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم :
به موجب پرونده شعبه اول اجراي احكام مدني بخش انزلمزایده آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم :
به موجب پرونده شعبه اول اجراي احكام مدني بخش انزل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن