مزایده فروش 1500 اصله پایه چوبی اسقاط با وزن برآوردی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۲۴۲
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۱۵۰۰ اصله پایه چوبی اسقاط با وزن برآوردی ۲۲۵۰۰۰ کیلوگرم
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت ۱۷:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران)
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش 1500 اصله پایه چوبی اسقاط با وزن برآوردی 	 	شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه	  	 مزایده فروش 1500 اصله پایه چوبی اسقاط با وزن برآوردی 	 	شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن