مزایده فروش انواع پایه چوبی و بتونی اسقاط: روش دو شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۲۴۳۱
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مزایده فروش انواع پایه چوبی و بتونی اسقاط: روش دو گروه انواع پایه چوبی اسقاط و انواع پایه بتونی اسقاط به شرح لیست پیوست و به تفکیک گروه بندی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر مورد از طریق سامانه ستاد / سپرده شركت در مناقصه ۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۹ تا ۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰/۱۰/۲۹ ساعت ۹:۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران -- اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
۰۱۳۳۳۶۶۳۰۰۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - بازدید تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۹ تا ۱۳
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش انواع پایه چوبی و بتونی اسقاط: روش دو 	 	شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان	  	 مزایده فروش انواع پایه چوبی و بتونی اسقاط: روش دو 	 	شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن