مزایده اگهی مزایده اموال منقول اجرای احکام مدنی شعبه  12  شعبه دوازدهم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوازدهم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)

کد آریاتندر : ۰۰۱۰۱۵۱۴۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۲۵۰۱۷۹
انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده اگهی مزایده اموال منقول اجرای احکام مدنی شعبه  ۱۲  اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه  ۰۰۰۰۰۵۰  ج/  محکوم له: زهرا مؤمني محکوم عليه: غلامرضا اسدي فر موضوع لازم الاجرا:  مبنی بر مطالبه مبلغ  ۱۵۰ عدد سکه بهار آزادی  بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی در تاریخ  ۹/  ۱۱ /۱۴۰۰ ساعت ۱۱  صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش  اموال توقیفی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید.طالبین خرید میتوانند ظرف ۵ روزقبل از جلسه مزایده به نشانی:  اصفهان - بهارستان - خ فرهیختگان شمالی - مجتمع پارسه - بلوک  نزد حافظ اموال مراجعه نمایند و از اموال  بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ۱۰ درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری در جلسه مزایده شرکت نمایند.ضمنا .  طالبین  خرید  باید در  روز مزایده ۱۰ درصد بها  به مبلغ          ۵/۰۰۰/۰۰۰    ریال  را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم  نمایند  قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری  میباشد .پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت  برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا ۱۰ در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز ۱۰ درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت ۱۲/۰۰ به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید. اوصاف اموال مورد مزایده: یک دست مبل ۹ نفره راحتی پایه استیل مستعمل به قیمت ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یک دستگاه لب تاب دل مشکی نقره ای مدل ۲۹۱با شارژآن ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اگهی مزایده اموال منقول 
اجرای احکام مدنی شعبه  12  شعبه دوازدهم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)مزایده اگهی مزایده اموال منقول 
اجرای احکام مدنی شعبه  12  شعبه دوازدهم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن