ستادایران
سه شنبه 28 خرداد 1398
Tuesday 18 June 2019
جستجوی اسناد جستجوی اسناد
phone تلفن واحد اسناد : ( 42057 ) - 021 داخلی 2
دانلود اسناد رایگان
ردیف انتشار برگزاری کد آریاتندر دانلود اسناد
1 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات مکانیزه مورد نیاز کارفرما در زمینه خدمات مشترکین از جمله چاپ و صدور آذربایجان شرقی 9803284357
2 1398-03-28 اسناد مناقصه  تهیه ، استقرار ، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار اسکادا آذربایجان شرقی 9803284375
3 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت قرائت لوازم اندازه آذربایجان شرقی 9803284367|339
4 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات مکانیزه مورد نیاز کارفرما در زمینه خدمات مشترکین از جمله چاپ و صدور آذربایجان شرقی 9803284357
5 1398-03-28 اسناد مناقصه  تهیه ، استقرار ، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار اسکادا آذربایجان شرقی 9803284375
6 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت قرائت لوازم اندازه آذربایجان شرقی 9803284367|339
7 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات مکانیزه مورد نیاز کارفرما در زمینه خدمات مشترکین از جمله چاپ و صدور آذربایجان شرقی 9803284357
8 1398-03-28 اسناد مناقصه  تهیه ، استقرار ، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار اسکادا آذربایجان شرقی 9803284375
9 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت قرائت لوازم اندازه آذربایجان شرقی 9803284367|339
10 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات مکانیزه مورد نیاز کارفرما در زمینه خدمات مشترکین از جمله چاپ و صدور آذربایجان شرقی 9803284357
11 1398-03-28 اسناد مناقصه  تهیه ، استقرار ، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار اسکادا آذربایجان شرقی 9803284375
12 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت قرائت لوازم اندازه آذربایجان شرقی 9803284367|339
13 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات مکانیزه مورد نیاز کارفرما در زمینه خدمات مشترکین از جمله چاپ و صدور آذربایجان شرقی 9803284357
14 1398-03-28 اسناد مناقصه  تهیه ، استقرار ، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار اسکادا آذربایجان شرقی 9803284375
15 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت قرائت لوازم اندازه آذربایجان شرقی 9803284367|339
16 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات مکانیزه مورد نیاز کارفرما در زمینه خدمات مشترکین از جمله چاپ و صدور آذربایجان شرقی 9803284357
17 1398-03-28 اسناد مناقصه  تهیه ، استقرار ، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار اسکادا آذربایجان شرقی 9803284375
18 1398-03-28 اسناد مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت قرائت لوازم اندازه آذربایجان شرقی 9803284367|339
19 1398-03-28 اسناد مناقصه  ارائه خدمات مکانیزه ... آذربایجان شرقی 980328198
20 1398-03-28 اسناد استعلام بها  خرید تجهیزات مصرفی آذربایجان شرقی 9803281906
نمایش 1 تا 20 آگهی از 238660 مناقصه ( 11933 صفحه )
phone تلفن واحد اسناد : ( 42057 ) - 021 داخلی 2
سفارش اسناد جدید
جهت سفارش اسناد جدید فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید:

مشخصات فراخوان:
دریافت اسناد از برگزارکننده تحویل اسناد به برگزارکننده
مناقصه مزایده
مشخصات سفارش دهنده:
آیا از کاربران آریاتندر می‌باشید: بلی خیر
phone تلفن واحد اسناد : ( 42057 ) - 021 داخلی 2
معرفی خدمات اسناد

هُلدینگ اینترنتی آریاجم به عنوان مجری سامانه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های آریاتِندر www.AriaTender.com به منظور تکمیل فرآیند فعالیت کـاربران خود ، جهت دریافت و ارسال اسناد مناقصات و مزایدات و نقل و انتقالات کالاهای کم حجم و سایر خدمات مرتبط ، سامانه دریافت و ارسال اسناد ، کالا و مرسولات آریادِلیوری را در سال 1388 به مجموعه خدمات خود اضافه نمود .

خدمات سـامانه آریادِلیوری شامل فعالیت های درون استانـی ، استان به استان و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد . بدین منظور آریادِلیوری در تمامـی استان های ایران و مناطق ویژه ، نمایندگان دائمی و بومی خود را در محل مستقر نموده تا بتواند در سریع ترین زمان ، بهترین خدمات را در سراسر کشور به تمامی مخاطبان خود ارائه نماید . مختصری از شرح خدمات سامانه آریادِلیوری در ادامه معرفی می گردد ؛


دریافت و ارسال اسناد آگهی های مناقصه و مزایده ؛

- خرید و دریافت اسناد مناقصات و مزایدات از دستگاه های برگزار کننده
- تحویل و ارسال اسناد خریداری شده به متقاضیان شرکت کننده در مناقصات و مزایدات
- تحویل اسناد تکمیل شدۀ شرکت کنندگان به دستگاه های برگزار کننده مناقصه و مزایده
- پرداخت فیش واریزی مبلغ خرید اسناد به حساب دستگاه های برگزارکننده
- سایر خدمات رد و بدل شدن مدارک فی مابین دستگاه های برگزارکننده و مشارکت کنندگان

ارائه اسناد الکترونیک آگهی های مناقصه ، مزایده و سایر فراخوان های کشوری ؛

سـامانه آریادِلیوری تمامی وب سایت های برگزار کنندگان منـاقصه و مـزایده در سطح کشور را به طور مستمر و لحظه به لحظه بازبینی نموده و اسنادی را که قابلیت دانلود مستقیم دارند را دریافت و در این سـامانه ارائه می نماید تا متقاضیان حضور در مناقصات و مزایدات بتوانند دسترسی راحت و تفکیک شده ای را برای شناسایی اسناد مورد نیاز خود داشته باشند . ضمناً تمامـی این اسناد در سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر به صورت رایگان منتشر می شود .

لُجستیک کالا و مرسولات ؛

به منظور تسهیل فعالیت کاربران سـامانه آریادِلیوری و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که در سطح کشور فعـالیت اجرائـی مـی نمایند ، این سـامانه خدماتـی را به منظور نقل و انتقـال کالا ، تجهیزات و سایر مرسولات کم حجم مورد نیاز متقاضیان را به انجام مـی رساند . ارائه این خدمات از سوی آریادِلیوری با بیمه نامه معتبر مـی باشد و سفارش دهندگان مـی توانند مرسولات خود را طی 24 الی 72 ساعت به نقاط مختلف کشور انتقال نمایند . این خدمات خارج از تعرفه های ارائه شده آریادِلیوری بوده و در موارد مختلف نسبت به حجم و جرم بستۀ ارسالی متغیر خواهد بود .

خدمات VIP ؛

خدمات VIP سامانه آریادِلیوری برای کابرانی مـی باشد که تراکنش فعالیتـی زیادی برای نقل و انتقال اسنـاد ، کالا و سایر مرسولات در سطح کشور را دارا بوده و با استفاده از خدمات VIP این سامانه مـی توانند مدیریت زمان و هزینه مناسب در استفاده از خدمات آریادِلیوری داشته باشند . بدین صورت که مبلغ مشخصـی را به صورت امـانـی و طی قرارداد مشخص به شرکـت آریـاجـم تحویل و تا سقف مبلغ مورد نظر جهت انجـام فعالیت های مورد درخواسـت خود از خدمـات این سامانه با قید 20% تخفیف استفاده می نمایند . ضمناً برای کاربران VIP آریادِلیوری سه مورد پیش ارزیابی اسناد مناقصات توسط گروه آموزش و مشاوره سامانه آریاتِندر رایگان انجام می شود.


phone تلفن واحد اسناد : ( 42057 ) - 021 داخلی 2
تعرفه‌ی خدمات اسناد

تعرفۀ خدمات سامانه آریادِلیوری

1 دریافت و ارسال اسناد درون استانی 50/000 تومان
2 دریافت و ارسال اسناد استان به استان 110/000 تومان
3 دریافت و ارسال اسناد مناطق آزاد و ویژه 120/000 تومان
4 پرداخت مبلغ خرید اسناد ( به دستگاه برگزارکننده ) 15/000 تومان
5 اضافه مسیر از شعاع 5 کیلومتری استانی هر کیلومتر اضافه مسیر 3/000 تومان
6 اضافه وزن بیش از 2 کیلوگرم هر کیلوگرم اضافه وزن ، 5/000 تومان
7 خدمات VIP ( 1 ) وجه امانی تا سقف 2/000/000 تومان
8 خدمات VIP ( 2 ) ووجه امانی تا سقف 3/000/000 تومان
9 خدمات VIP ( 3 ) وجه امانی تا سقف 5/000/000 تومان
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 129,000
دلار کانادا 95,640
یورو 148,000
پوند انگلیس 166,270
فرانک سوئیس 131,630
کرون سوئد 13,810
کرون دانمارک 19,810
درهم امارات 35,540
یکصد ین ژاپن 120,550
ریال سعودی 34,790
دلار استرالیا 131,630
یوان چین 18,870
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 43,990,000
طرح جدید 45,140,000
نیم سکه 24,770,000
ربع سکه 16,180,000
هر گرم طلا 4,132,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :