آریاتندر
ثبت شرکت در عراق

آگهی مناقصه شهرداری رشت

مناقصه 1- اجرای عملیات پیاده رو سازی بلوار امام خمینی (ره) از ...

1- اجرای عملیات پیاده رو سازی بلوار امام خمینی (ره) از میدان مصلی تا میدان گیل سمت راست با برآورد 10982954762 ریال و سپرده 550 میلیون ریال--- 2- اجرای عمیات پیاده رو سازی بلوار امام خمینی (ره) از میدان مصلی تا میدان گیل سمت چپ با برآورد 11716740324 ریال و سپرده 586 میلیون ریال --- 3- احداث پل سواره رو خیابان شهید پور اسماعیلی واقع در مسیر کوی جماران به سمت پل طالشان شهر رشت با برآورد 87631865313 ریال و سپرده 438200000 ریال

شماره آگهی : 3-7/18/92

تاریخ انتشار در وب سایت : 1392/08/07

مهلت خرید اسناد : 07/08/1392 لغایت 13/08/1392

مهلت ارسال مدارک : 27/08/1392

تاریخ بازگشائی پاکات : 28/08/1392 ساعت 14:30

مبلغ خرید اسناد : 400000 ریال به حساب جاری 90001 بانک ملی شعبه شهرداری رشت

استان برگزاری : گیلان

آدرس خرید اسناد : امور عمرانی شهرداری شبزه میدان به سمت استاد سرا روبروی مسجد مستوفی

توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم

رسانه منتشر کننده : زمان - تهران

كد آرياتندر : 920807316

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها