ستادایران
پنجشنبه 31 امرداد 1398
Thursday 22 August 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات لوازم خانگی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری مورخ 1398/06/05
مهلت ارسال:
1398-05-28
تاریخ انتشار در سایت :
98052832
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-28
تاریخ انتشار در سایت :
9805281540
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-05-14
مهلت ارسال:
1398-05-01
تاریخ انتشار در سایت :
9805015307
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/05/15
مهلت ارسال:
1398-05-01
تاریخ انتشار در سایت :
9805019671695
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 20 روز پس از درج نوبت سوم آگهی
مهلت ارسال:
1398-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
980419169
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/04/27
مهلت ارسال:
1398-04-16
تاریخ انتشار در سایت :
9804169670058
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/04/27
مهلت ارسال:
1398-04-16
تاریخ انتشار در سایت :
9804169670058
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر تا 1398/04/26 ساعت 19
مهلت ارسال:
1398-04-12
تاریخ انتشار در سایت :
980412380
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 20 روز پس از درج نوبت سوم آگهی
مهلت ارسال:
1398-04-12
تاریخ انتشار در سایت :
980412384
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر تا 1398/04/26 ساعت 19
مهلت ارسال:
1398-04-11
تاریخ انتشار در سایت :
980411127
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 14 مورخ 1398/04/20
مهلت ارسال:
1398-04-10
تاریخ انتشار در سایت :
980410735
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-30
تاریخ انتشار در سایت :
9803301504
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/04/06 تا ساعت 14
مهلت ارسال:
1398-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
980323611
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
پایان وقت اداری 1398/04/05
مهلت ارسال:
1398-03-21
تاریخ انتشار در سایت :
980321188|20600
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی - کمک آموزشی و گرمایشی - سرمایشی: 1- تجهیزات کمک آموزشی (فتوکپی) - برآورد 10.000.000.000 ریال - تضمین 500.000.000 ریال --- 2- تجهیزات هوشمندسازی (دیتاپروژکتور با پرده و دوربین و کابل شبکه) - برآورد 10.000.000.000 ریال - تضمین 500.000.000 ریال --- 3- تجهیزات آزمایشگاهی (مدارس استعدادهای درخشان و سایر) - برآورد 5.000.000.000 ریال - تضمین 250.000.000 ریال --- 4- تجهیزات آموزشی (وایت برد و میز و نیمکت دانش آموزی خاص البرز) - برآورد 5.000.000.000 ریال - تضمین 250.000.000 ریال --- 5- تجهیزات گرمایشی - سرمایشی (رادیاتور) - برآورد 10.000.000.000 ریال - تضمین 500.000.000 ریال --- 6- تجهیزات گرمایشی - سرمایشی (پمپ و مشعل) - برآورد 2.500.000.000 ریال - تضمین 125.000.000 ریال --- 7- تجهیزات گرمایشی - سرمایشی (کولر آبی) - برآورد 2.500.000.000 ریال - تضمین 125.000.000 ریال --- 8- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (آسانسور) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 5.000.000.000 ریال - تضمین 250.000.000 ریال --- 9- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (چراغ) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 11.250.000.000 ریال - تضمین 562.500.000 ریال --- 10- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (دیزل ژنراتور) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 7.000.000.000 ریال - تضمین 350.000.000 ریال --- 11- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (کابل برق زمینی) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 3.000.000.000 ریال - تضمین 150.000.000 ریال --- 12- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (بویلر و پکیج) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 30.000.000.000 ریال - تضمین 1.500.000.000 ریال --- 13- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (چیلر تراکمی) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 114.400.000.000 ریال - تضمین 5.720.000.000 ریال --- 14- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (فن کوئل) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 3.000.000.000 ریال - تضمین 150.000.000 ریال --- 15- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (منابع و سختی گیر و پمپ) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 8.400.000.000 ریال - تضمین 420.000.000 ریال --- 16- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (هواساز) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 4.800.000.000 ریال - تضمین 240.000.000 ریال --- 17- تجهیزات ماشین آلات (برقی و تنظیف محوطه و ساختمان) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 20.000.000.000 ریال - تضمین 10.000.000.000 ریال --- 18- تجهیزات آشپزخانه ای - لباس شویی و باغداری اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 17.000.000.000 ریال - تضمین 850.000.000 ریال --- 19- تجهیزات مبلمان خوابگاهی اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 21.000.000.000 ریال - تضمین 1.050.000.000 ریال --- 20- تجهیزات سالن کنفرانس و خوابگاه اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 70.000.000.000 ریال - تضمین 3.500.000.000 ریال --- 21- تجهیزات دوربینهای مداربسته اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 45.000.000.000 ریال - تضمین 2.250.000.000 ریال --- 22- تجهیزات سالن همایش (صوتی - تصویری - نورپردازی حرفه ای و برقی) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 80.000.000.000 ریال - تضمین 4.000.000.000 ریال
عنوان :
ساعت 14 مورخ 1398/04/02
مهلت ارسال:
1398-03-20
تاریخ انتشار در سایت :
98032053
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی - کمک آموزشی و گرمایشی - سرمایشی: 1- تجهیزات کمک آموزشی (فتوکپی) - برآورد 10.000.000.000 ریال - تضمین 500.000.000 ریال --- 2- تجهیزات هوشمندسازی (دیتاپروژکتور با پرده و دوربین و کابل شبکه) - برآورد 10.000.000.000 ریال - تضمین 500.000.000 ریال --- 3- تجهیزات آزمایشگاهی (مدارس استعدادهای درخشان و سایر) - برآورد 5.000.000.000 ریال - تضمین 250.000.000 ریال --- 4- تجهیزات آموزشی (وایت برد و میز و نیمکت دانش آموزی خاص البرز) - برآورد 5.000.000.000 ریال - تضمین 250.000.000 ریال --- 5- تجهیزات گرمایشی - سرمایشی (رادیاتور) - برآورد 10.000.000.000 ریال - تضمین 500.000.000 ریال --- 6- تجهیزات گرمایشی - سرمایشی (پمپ و مشعل) - برآورد 2.500.000.000 ریال - تضمین 125.000.000 ریال --- 7- تجهیزات گرمایشی - سرمایشی (کولر آبی) - برآورد 2.500.000.000 ریال - تضمین 125.000.000 ریال --- 8- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (آسانسور) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 5.000.000.000 ریال - تضمین 250.000.000 ریال --- 9- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (چراغ) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 11.250.000.000 ریال - تضمین 562.500.000 ریال --- 10- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (دیزل ژنراتور) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 7.000.000.000 ریال - تضمین 350.000.000 ریال --- 11- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (کابل برق زمینی) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 3.000.000.000 ریال - تضمین 150.000.000 ریال --- 12- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (بویلر و پکیج) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 30.000.000.000 ریال - تضمین 1.500.000.000 ریال --- 13- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (چیلر تراکمی) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 114.400.000.000 ریال - تضمین 5.720.000.000 ریال --- 14- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (فن کوئل) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 3.000.000.000 ریال - تضمین 150.000.000 ریال --- 15- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (منابع و سختی گیر و پمپ) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 8.400.000.000 ریال - تضمین 420.000.000 ریال --- 16- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (هواساز) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 4.800.000.000 ریال - تضمین 240.000.000 ریال --- 17- تجهیزات ماشین آلات (برقی و تنظیف محوطه و ساختمان) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 20.000.000.000 ریال - تضمین 10.000.000.000 ریال --- 18- تجهیزات آشپزخانه ای - لباس شویی و باغداری اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 17.000.000.000 ریال - تضمین 850.000.000 ریال --- 19- تجهیزات مبلمان خوابگاهی اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 21.000.000.000 ریال - تضمین 1.050.000.000 ریال --- 20- تجهیزات سالن کنفرانس و خوابگاه اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 70.000.000.000 ریال - تضمین 3.500.000.000 ریال --- 21- تجهیزات دوربینهای مداربسته اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 45.000.000.000 ریال - تضمین 2.250.000.000 ریال --- 22- تجهیزات سالن همایش (صوتی - تصویری - نورپردازی حرفه ای و برقی) اردوگاه شهید باهنر تهران - برآورد 80.000.000.000 ریال - تضمین 4.000.000.000 ریال
عنوان :
ساعت 14 مورخ 1398/04/02
مهلت ارسال:
1398-03-19
تاریخ انتشار در سایت :
98031945
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
hesabfa
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 116,420
دلار کانادا 88,380
یورو 131,450
پوند انگلیس 142,510
فرانک سوئیس 119,600
کرون سوئد 12,190
کرون دانمارک 17,470
درهم امارات 31,940
یکصد ین ژاپن 110,270
ریال سعودی 31,280
دلار استرالیا 79,670
یوان چین 16,610
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 40,740,000
طرح جدید 41,550,000
نیم سکه 21,600,000
ربع سکه 13,640,000
هر گرم طلا 4,165,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :