ستادایران
سه شنبه 26 شهریور 1398
Tuesday 17 September 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات تجهیزات آشپزخانه صنعتی، رستوران و سلف سرویس

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
980625632
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 13/30 مورخ 1398/06/27
مهلت ارسال:
1398-06-23
تاریخ انتشار در سایت :
980623112
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 13/30 مورخ 1398/06/27
مهلت ارسال:
1398-06-16
تاریخ انتشار در سایت :
980616204
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-06-16
تاریخ انتشار در سایت :
980616265
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1398/06/20
مهلت ارسال:
1398-06-12
تاریخ انتشار در سایت :
980612638
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-06-02
تاریخ انتشار در سایت :
98060221
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری مورخ 1398/06/05
مهلت ارسال:
1398-06-02
تاریخ انتشار در سایت :
980602654
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : واگذاری به منظور احداث راه اندازی و بهره برداری فضاهای در اختیار نسبت به شناسائی سرمایه گذار در قالب قرارداد b.o.l.t در محل های ذیل در 8 ردیف شامل: 1- سرمایه گذاری جهت تجهیز و راه اندازی رستوران با تضمین 400.000.000 ریال سرمایه گذاری 4.000.000.000 ریال نوبت اول --- 2- سرمایه گذاری جهت تجهیز و راه اندازی گذر فرهنگی - غذایی با تضمین 210.000.000 ریال و سرمایه گذاری 1.000.000.000 ریال نوبت اول --- 3- سرمایه گذاری جهت تجهیز و راه اندازی بازارچه خدماتی با تضمین 210.000.000 ر یال و سرمایه گذاری 1.000.000.000 ریال نوبت اول --- 4- سرمایه گذاری جهت راه اندازی زمین چمن محتشم ورزشی با تضمین 250.000.000 ریال و سرمایه گذاری 2.500.000.000 ریال نوبت اول --- 5- سرمایه گذاری جهت راه اندازی زمین چمن معتمد ورزشی با تضمین 200.000.000 ریال و سرمایه گذاری 2.000.000.000 ریال نوبت اول --- 6- سرمایه گذاری جهت راه اندازی زمین چمن افرا ورزشی با تضمین 480.000.000 ریال و سرمایه گذاری 4.800.000.000 ریال نوبت اول -- 7- سرمایه گذاری جهت راه اندازی اتاقک، بازسازی، محوطه سازی و بهره برداری خدماتی و سرمایه گذاری با تضمین 50.000.000 ریال و سرمایه گذاری 700.000.000 ریال نوبت سوم --- 8- سرمایه گذاری جهت راه اندازی و بهره برداری از دریاچه بوستان شقایق و محوطه اطراف خدماتی و تفریحی با تضمین 1.000.000.000 ریال و سرمایه گذاری 40.000.000.000 ریال نوبت چهارم
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-06
تاریخ انتشار در سایت :
980506147|11400
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از زمان درج آگهی به مدت 10 روز
مهلت ارسال:
1398-05-05
تاریخ انتشار در سایت :
980505683
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری به منظور احداث راه اندازی و بهره برداری فضاهای در اختیار نسبت به شناسائی سرمایه گذار در قالب قرارداد b.o.l.t در محل های ذیل در 8 ردیف شامل: 1- سرمایه گذاری جهت تجهیز و راه اندازی رستوران با تضمین 400.000.000 ریال سرمایه گذاری 4.000.000.000 ریال نوبت اول --- 2- سرمایه گذاری جهت تجهیز و راه اندازی گذر فرهنگی - غذایی با تضمین 210.000.000 ریال و سرمایه گذاری 21.000.000.000 ریال نوبت اول --- 3- سرمایه گذاری جهت تجهیز و راه اندازی بازارچه خدماتی با تضمین 210.000.000 ر یال و سرمایه گذاری 21.000.000.000 ریال نوبت اول --- 4- سرمایه گذاری جهت راه اندازی زمین چمن محتشم ورزشی با تضمین 250.000.000 ریال و سرمایه گذاری 2.500.000.000 ریال نوبت اول --- 5- سرمایه گذاری جهت راه اندازی زمین چمن معتمد ورزشی با تضمین 200.000.000 ریال و سرمایه گذاری 2.000.000.000 ریال نوبت اول --- 6- سرمایه گذاری جهت راه اندازی زمین چمن افرا ورزشی با تضمین 480.000.000 ریال و سرمایه گذاری 4.800.000.000 ریال نوبت اول -- 7- سرمایه گذاری جهت راه اندازی اتاقک، بازسازی، محوطه سازی و بهره برداری خدماتی و سرمایه گذاری با تضمین 50.000.000 ریال و سرمایه گذاری 700.000.000 ریال نوبت سوم --- 8- سرمایه گذاری جهت راه اندازی و بهره برداری از دریاچه بوستان شقایق و محوطه اطراف خدماتی و تفریحی با تضمین 1.000.000.000 ریال و سرمایه گذاری 40.000.000.000 ریال نوبت چهارم
عنوان :
10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-05-01
تاریخ انتشار در سایت :
980501114
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-22
تاریخ انتشار در سایت :
980422553
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/04/27 پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1398-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
980419274
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات کمک آموزشی، کمک آموزشی و گرمایشی ـ سرمایشی: تجهیزات تاسیسات الکتریکی (آسانسور) اردوگاه شهید باهنر تهران ـ برآورد 5.000.000.000 ریال تضمین 250.000.000 ریال --- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (چراغ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 11.250.000.000 ریال تضمین 562.500.000 ریال --- 3- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (دیزل ژنراتور) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 7.000.000.000 ریال تضمین 350.000.000 ریال --- 4- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (کابل برق زمینی) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 3.000.000.000 ریال تضمین 150.000.000 ریال --- 5- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (چیلر تراکمی ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 114.400.000.000 ریال تضمین 5.720.000.000 ریال --- 6- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (فن کوئل) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 3.000.000.000 ریال تضمین 150.000.000 ریال --- 7- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (منابع و سختی گیر و پمپ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 8.400.000.000 ریال تضمین 420.000.000 ریال --- 8- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (هواساز) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 4.800.000.000 ریال تضمین 240.000.000 ریال --- 9- تجهیزات ماشین آلات (برقی و تنظیف محوطه و ساختمان) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 20.000.000.000 ریال تضمین 10.000.000.000 ریال --- 10- تجهیزات آشپزخانه های، لباس شویی و باغداری اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 17.000.000.000 ریال تضمین 850.000.000 ریال --- 11- تجهیزات و مبلمان خوابگاهی اردوگاه شهیه باهنر تهران برآورد 21.000.000.000 ریال تضمین 1.050.000.000 ریال --- 12- تجهیزات سالن کنفرانس و خوابگاه اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 70.000.000.000 ریال تضمین 3.500.000.000 ریال --- 13- تجهیزات دوربینهای مداربسته اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 45.000.000.000 ریال تضمین 2.250.000.000 ریال --- 14- تجهیزات سالن همایش (صوتی، تصویری، نورپردازی حرفهای و برقی) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 80.000.000.000 ریال تضمین 4.000.000.000 ریال --- 15- تجهیزات استانداردسازی مدرسه سبز ـ بیوکمپوستر هوشمند برآورد 9.000.000.000 ریال تضمین 450.000.000 ریال --- 16- تجهیزات استاندارد مدرسه سبز ـ سیستم تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری برآورد 6.000.000.000 ریال تضمین 300.000.000 ریال ---
عنوان :
1398/04/22 ساعت 14
مهلت ارسال:
1398-04-09
تاریخ انتشار در سایت :
98040924
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات کمک آموزشی، کمک آموزشی و گرمایشی ـ سرمایشی: تجهیزات تاسیسات الکتریکی (آسانسور) اردوگاه شهید باهنر تهران ـ برآورد 5.000.000.000 ریال تضمین 250.000.000 ریال --- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (چراغ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 11.250.000.000 ریال تضمین 562.500.000 ریال --- 3- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (دیزل ژنراتور) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 7.000.000.000 ریال تضمین 350.000.000 ریال --- 4- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (کابل برق زمینی) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 3.000.000.000 ریال تضمین 150.000.000 ریال --- 5- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (چیلر تراکمی ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 114.400.000.000 ریال تضمین 5.720.000.000 ریال --- 6- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (فن کوئل) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 3.000.000.000 ریال تضمین 150.000.000 ریال --- 7- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (منابع و سختی گیر و پمپ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 8.400.000.000 ریال تضمین 420.000.000 ریال --- 8- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (هواساز) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 4.800.000.000 ریال تضمین 240.000.000 ریال --- 9- تجهیزات ماشین آلات (برقی و تنظیف محوطه و ساختمان) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 20.000.000.000 ریال تضمین 10.000.000.000 ریال --- 10- تجهیزات آشپزخانه های، لباس شویی و باغداری اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 17.000.000.000 ریال تضمین 850.000.000 ریال --- 11- تجهیزات و مبلمان خوابگاهی اردوگاه شهیه باهنر تهران برآورد 21.000.000.000 ریال تضمین 1.050.000.000 ریال --- 12- تجهیزات سالن کنفرانس و خوابگاه اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 70.000.000.000 ریال تضمین 3.500.000.000 ریال --- 13- تجهیزات دوربینهای مداربسته اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 45.000.000.000 ریال تضمین 2.250.000.000 ریال --- 14- تجهیزات سالن همایش (صوتی، تصویری، نورپردازی حرفهای و برقی) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 80.000.000.000 ریال تضمین 4.000.000.000 ریال --- 15- تجهیازت استانداردسازی مدرسه سبز ـ بیوکمپوستر هوشمند برآورد 9.000.000.000 ریال تضمین 450.000.000 ریال --- 16- تجهیزات استاندارد مدرسه سبز ـ سیستم تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری برآورد 6.000.000.000 ریال تضمین 300.000.000 ریال ---
عنوان :
1398/04/22 ساعت 14
مهلت ارسال:
1398-04-06
تاریخ انتشار در سایت :
980406558
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-28
تاریخ انتشار در سایت :
98032818
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1398-03-25
تاریخ انتشار در سایت :
980325514
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-21
تاریخ انتشار در سایت :
980321360
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
hesabfa
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 113,960
دلار کانادا 87,390
یورو 127,000
پوند انگلیس 143,270
فرانک سوئیس 118,380
کرون سوئد 12,000
کرون دانمارک 17,200
درهم امارات 31,670
یکصد ین ژاپن 106,320
ریال سعودی 30,930
دلار استرالیا 78,730
یوان چین 16,340
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 39,900,000
طرح جدید 40,300,000
نیم سکه 20,600,000
ربع سکه 12,540,000
هر گرم طلا 4,061,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :