ستادایران
سه شنبه 6 آبان 1399
Tuesday 27 October 2020
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات برق

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1399-08-22
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
9908064434
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399-08-26
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
9908064487
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399-08-26
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
9908063955
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399-08-25
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
9908065983
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399-08-22
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
9908064032
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399-08-20
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
9908065159
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1399/08/24 ساعت 11
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
99080614
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/08/24
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
99080696132485
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/08/24
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
99080696132487
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/08/24
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
99080696132488
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/08/19 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
99080671
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1399/08/22 ساعت 13
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
99080674
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/08/22 ساعت 14
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
990806100
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 2099001091000037 : عملیات اجرایی سکوی تماشاچیان استادیوم 5000 نفری رستم آباد رودبار (تجدید) با برآورد 11,146,436,496 ريال و تضمین 560.000.000 ريال در استان گیلان رتبه 5 ابنیه و رتبه های بالاتر --- 2099001091000038 : تكميل استخر سرپوشیده استهبان (تجدید) با برآورد 20,728,456,651ريال و تضمین 1.037.000.000 ريال رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات و تجهیزات --- 2099001091000039 : انجام امور خدمات نگهداری، راهبري ،تعمیرات سيستم های تأسيساتی فنی ، مخابراتی، الکترومکانیکال مجموعه ورزشی شهید شیرودی با برآورد 7,787,440,000 ريال و تضمین 390.000.000 ريال رشته امور بهره برداری از تاسیسات --- 2099001091000040 : انجام امور خدمات عمومی نظافت اماكن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز در مجموعه هاي ورزشي شهيد شيرودی و كبكانيان با برآورد 7,787,440,000ريال و تضمین 390.000.000 ريال رشته امور بهره برداری، نگهداری، خدمات فضای سبز و خدمات عمومی --- 2099001091000041 : تهیه ، حمل ، نصب و اجرای تابلو های اصلی برق و کابل ارتباطی مجموعه ورزشی خشت کازرون با برآورد 5,782,328,180 ريال و تضمین 290.000.000 ريال رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات یا 5 نیرو
عنوان :
1399/08/22 ساعت 8 تا 19
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
990806121
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 2099001091000037 : عملیات اجرایی سکوی تماشاچیان استادیوم 5000 نفری رستم آباد رودبار (تجدید) با برآورد 11,146,436,496 ريال و تضمین 560.000.000 ريال در استان گیلان رتبه 5 ابنیه و رتبه های بالاتر --- 2099001091000038 : تكميل استخر سرپوشیده استهبان (تجدید) با برآورد 20,728,456,651ريال و تضمین 1.037.000.000 ريال رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات و تجهیزات --- 2099001091000039 : انجام امور خدمات نگهداری، راهبري ،تعمیرات سيستم های تأسيساتی فنی ، مخابراتی، الکترومکانیکال مجموعه ورزشی شهید شیرودی با برآورد 7,787,440,000 ريال و تضمین 390.000.000 ريال رشته امور بهره برداری از تاسیسات --- 2099001091000040 : انجام امور خدمات عمومی نظافت اماكن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز در مجموعه هاي ورزشي شهيد شيرودی و كبكانيان با برآورد 7,787,440,000ريال و تضمین 390.000.000 ريال رشته امور بهره برداری، نگهداری، خدمات فضای سبز و خدمات عمومی --- 2099001091000041 : تهیه ، حمل ، نصب و اجرای تابلو های اصلی برق و کابل ارتباطی مجموعه ورزشی خشت کازرون با برآورد 5,782,328,180 ريال و تضمین 290.000.000 ريال رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات یا 5 نیرو
عنوان :
1399/08/22 ساعت 8 تا 19
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
990806121
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 2099001091000037 : عملیات اجرایی سکوی تماشاچیان استادیوم 5000 نفری رستم آباد رودبار (تجدید) با برآورد 11,146,436,496 ريال و تضمین 560.000.000 ريال در استان گیلان رتبه 5 ابنیه و رتبه های بالاتر --- 2099001091000038 : تكميل استخر سرپوشیده استهبان (تجدید) با برآورد 20,728,456,651ريال و تضمین 1.037.000.000 ريال رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات و تجهیزات --- 2099001091000039 : انجام امور خدمات نگهداری، راهبري ،تعمیرات سيستم های تأسيساتی فنی ، مخابراتی، الکترومکانیکال مجموعه ورزشی شهید شیرودی با برآورد 7,787,440,000 ريال و تضمین 390.000.000 ريال رشته امور بهره برداری از تاسیسات --- 2099001091000040 : انجام امور خدمات عمومی نظافت اماكن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز در مجموعه هاي ورزشي شهيد شيرودی و كبكانيان با برآورد 7,787,440,000ريال و تضمین 390.000.000 ريال رشته امور بهره برداری، نگهداری، خدمات فضای سبز و خدمات عمومی --- 2099001091000041 : تهیه ، حمل ، نصب و اجرای تابلو های اصلی برق و کابل ارتباطی مجموعه ورزشی خشت کازرون با برآورد 5,782,328,180 ريال و تضمین 290.000.000 ريال رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات یا 5 نیرو
عنوان :
1399/08/22 ساعت 8 تا 19
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
990806121
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/08/28
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
99080696131934
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/08/19
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
99080696133216
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1399/08/20
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
99080696133270
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1399-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
990806125
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
tokenorder
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 155,020
دلار کانادا 113,740
یورو 169,020
پوند انگلیس 200,080
فرانک سوئیس 167,800
کرون سوئد 15,980
کرون دانمارک 23,570
درهم امارات 43,850
یکصد ین ژاپن 148,660
ریال سعودی 42,600
دلار استرالیا 100,850
یوان چین 22,720
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 62,200,000
طرح جدید 63,750,000
نیم سکه 32,000,000
ربع سکه 18,900,000
هر گرم طلا 6,312,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :