ستادایران
دوشنبه 27 آبان 1398
Monday 18 November 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات معدوم نمودن حیوانات

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری روز 1398/09/06
مهلت ارسال:
1398-08-25
تاریخ انتشار در سایت :
980825409
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان ساعت اداری 1398/08/20
مهلت ارسال:
1398-08-08
تاریخ انتشار در سایت :
980808317
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
پایان وقت اداری 1398/08/12
مهلت ارسال:
1398-08-01
تاریخ انتشار در سایت :
980801833
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/09/03 تا ساعت 15/30
مهلت ارسال:
1398-07-30
تاریخ انتشار در سایت :
980730738
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-09-03
مهلت ارسال:
1398-07-29
تاریخ انتشار در سایت :
9807295016
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/07/20 تا آخر وقت اداری
مهلت ارسال:
1398-07-13
تاریخ انتشار در سایت :
9807131809
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری عملیات مشروحه : 1- خرید اقلام روشنایی در سطح منطقه (الف) با برآورد 15.000.000.000 ریال و سپرده 750.000.000 ریال --- 2- خرید اقلام روشنایی در سطح منطقه (ب) با برآورد 15.000.000.000 ریال و سپرده 750.000.000 ریال --- 3- مبارزه با موش با برآورد 4.542.807.176 ریال و سپرده 220.000.000 ریال --- 4- طراحی تهیه و اجرای شبکه آبرسانی واقع در سطح منطقه یک با برآورد 19.815.167.429 ریال و سپرده 990.000.000 ریال --- 5- اجرای نظافت و پاکیزه سازی، لایروبی، رسوب برداری و نگهداری کانال ها، مسیل ها، تاسیسات و حوضچه های زباله گیر و رسوبگیر شبکه اصلی با برآورد 15.172.000.000 ریال و سپرده 750.000.000 ریال --- 6- رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر محدوده شهرداری منطقه یک با برآورد 13.600.000.000 ریال و سپرده 680.000.000 ریال --- 7- خرید نیمکت، سطل زباله، فلاورباکس و آبخوری در سطح نواحی ده گانه با برآورد 10.000.000.000 ریال و سپرده 500.000.000 ریال --- 8- خرید و نصب کفپوش گرانولی با برآورد 7.000.000.000 ریال و سپرده 350.000.000 ریال --- 9- خرید لوازم بدنسازی پارکی و لوازم بازی پلی اتیلن کودکان و قطعات لوازم بازی پلی اتیلن با برآورد 5.000.000.000 ریال و سپرده 250.000.000 ریال
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1398-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
980709213
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-06-30
تاریخ انتشار در سایت :
980630240
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) در سطح منطقه - نوبت دوم - سپرده 130.000.000 ریال - برآورد 5.000.000.000 ریال - 12 ماه - ارائه گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر با رتبه مرتبط با مبلغ پیمان - دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کار از سازمان برنامه و بودجه کشور بانضمام یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران یا از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران و دارا بودن پروانه بهداشت کار از دانشگاه های علوم پزشکی تهران - ایران یا شهید بهشتی --- 2- عملیات سیمانکاری در سطح منطقه - سپرده 100.000.000 ریال - برآورد 3.487.398.800 ریال - 12 ماه - ارائه گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رتشه ابنیه با رتبه مرتبط با مبلغ پیمان دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کار از سازمان برنامه و بودجه کشور بانضمام یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران --- 3- عملیات احداث سرویس بهداشتی 6 چشمه - سپرده 130.000.000 ریال - برآورد 5.000.000.000 ریال - 6 ماه - ارائه گواهینامه (رتبه) تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته ابنیه (حداقل 5) دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کار از سازمان برنامه و بودجه کشور --- 4- تهیه برج نوری جهت بوستانهای سطح منطقه - سپرده 200.000.000 ریال - برآورد 8.000.000.000 ریال - 4 ماه - کلیه اشخاص حقوقی بانضمام یک نمونه قرارداد مشابه و مرتبط
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-06-23
تاریخ انتشار در سایت :
980623235
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه - واگذاری امور مشروحه به بخش خصوصی در 5 ردیف : 1- آذین بندی موقت با برآورد 3.359.800.000 ریال و سپرده 70.000.000 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نیرو) از سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان زیباسازی شهرداری تهران) --- 2- تهیه، طراحی چاپ و نصب بوم و بنر در سطح منطقه با برآورد 3.867.000.000 ریال و سپرده 80.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا گواهی نامه معتبر و مرتبط با کار و دارای ظرفیت کار و صلاحیت فنی انجام عملیات از اداره کل برنامه و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران) --- 3- خرید لوازم بازی تکی و مجموعه ای کودکان در سطح نواحی و جنگل ها (نوبت سوم) با برآورد 11.960.664.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (حداقل یک نسخه قرارداد مرتبط با موضوع) --- 4- عمیات خرید مخازن 1100 لیتری فلزی (نوبت سوم) با برآورد 11.000.000.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (ثبت نام در سامانه و اخذ تاییدیه) --- 5- کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (نوبت دوم) با برآورد 4.517.465.388 ریال و سپرده 90.000.000 ریال (گروه معتبر از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری باشد و رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-31
تاریخ انتشار در سایت :
980531125|15800
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری 5 مورد عملیات خدمات شهری خود : 1- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 با برآورد 34.197.000.000 ریال و سپرده 1.500.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه رییز کشور و همچنین پرینت به روز سایت) --- 2- نگهداری فضای سبز ناحیه 2 با برآورد 20.777.000.000 ریال و سپرده 1.000.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه رییز کشور و همچنین پرینت به روز سایت) --- 3- نگهداری فضای سبز بوستان جوانمردان با برآورد 25.027.000.000 ریال و سپرده 1.200.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه رییز کشور و همچنین پرینت به روز سایت) --- 4- لایروبی و بازسازی قنوات سطح منطقه (9832300) با برآورد 9.174.438.375 ریال و سپرده 400.000.000 ریال (گواهینامه توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب یا ابنیه) --- 5- کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (9836501) با برآورد 3.852.962.568 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر با رتبه مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور یا ادار کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران و پروانه بهداشت کار از دانشگاه هیا علوم پزشکی تهران، ایران یا شهید بهشتی)
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-28
تاریخ انتشار در سایت :
980528116
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور مشروحه به بخش خصوصی در 5 ردیف : 1- آذین بندی موقت با برآورد 3.359.800.000 ریال و سپرده 70.000.000 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نیرو) از سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان زیباسازی شهرداری تهران) --- 2- تهیه، طراحی چاپ و نصب بوم و بنر در سطح منطقه با برآورد 3.867.000.000 ریال و سپرده 80.000.000 ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا گواهی نامه معتبر و مرتبط با کار و دارای ظرفیت کار و صلاحیت فنی انجام عملیات از اداره کل برنامه و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران) --- 3- خرید لوازم بازی تکی و مجموعه ای کودکان در سطح نواحی و جنگل ها (نوبت سوم) با برآورد 11.960.664.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (حداقل یک نسخه قرارداد مرتبط با موضوع) --- 4- عمیات خرید مخازن 1100 لیتری فلزی (نوبت سوم) با برآورد 11.000.000.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (ثبت نام در سامانه و اخذ تاییدیه) --- 5- کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری (نوبت دوم) با برآورد 4.517.465.388 ریال و سپرده 90.000.000 ریال (گروه معتبر از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری باشد و رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-22
تاریخ انتشار در سایت :
980522158
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 114,550
دلار کانادا 87,300
یورو 126,500
پوند انگلیس 148,320
فرانک سوئیس 118,310
کرون سوئد 11,980
کرون دانمارک 17,200
درهم امارات 31,670
یکصد ین ژاپن 105,120
ریال سعودی 30,830
دلار استرالیا 79,120
یوان چین 16,550
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 39,990,000
طرح جدید 39,860,000
نیم سکه 20,900,000
ربع سکه 12,910,000
هر گرم طلا 4,059,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :