ستادایران
پنجشنبه 6 تیر 1398
Thursday 27 June 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات معدوم نمودن حیوانات

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-05
تاریخ انتشار در سایت :
980405636|74000
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-04
تاریخ انتشار در سایت :
980404765
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-03
تاریخ انتشار در سایت :
980403975
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/04/15
مهلت ارسال:
1398-04-01
تاریخ انتشار در سایت :
980401740
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-30
تاریخ انتشار در سایت :
98033040
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی 10 روز
مهلت ارسال:
1398-03-29
تاریخ انتشار در سایت :
980329111
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 14.30 مورخ 1398/04/15
مهلت ارسال:
1398-03-29
تاریخ انتشار در سایت :
980329372
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-28
تاریخ انتشار در سایت :
980328140
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-23
تاریخ انتشار در سایت :
980323184
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر ظرف 10 روز از درج و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-03-22
تاریخ انتشار در سایت :
980322360
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1398-03-20
تاریخ انتشار در سایت :
980320225
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-20
تاریخ انتشار در سایت :
9803201537
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1398-03-19
تاریخ انتشار در سایت :
980319142
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از تاریخ درج این آگهی به مدت 7 روز
مهلت ارسال:
1398-03-08
تاریخ انتشار در سایت :
980308194
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-08
تاریخ انتشار در سایت :
980308199
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1398/03/08
مهلت ارسال:
1398-03-05
تاریخ انتشار در سایت :
980305819
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه - پروژه های امور زیربنایی و حمل و نقل در 17 ردیف: 1- خرید نصب و تعمیر - نگهداری و اصلاح تابلوهای هدایت مسیر - برآورد 2.500.000.000 ریال - سپرده 125.000.000 ریال - خیابان های سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 2- رنگ آمیزی ترافیکی - خط کشی محوری و عابر پیاده - برآورد 8.000.000.000 ریال - سپرده 400.000.000 ریال - منطقه 2 - ررتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 3- رنگ آمیزی ترافیکی - خط کشی محوری و عابر پیاده منطقه یک - برآورد 8.000.000.000 ریال - سپرده 400.000.000 ریال - سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 4- خرید و نصب - تعمیر و نگهداری و بازسازی و اصلاح تابلوهای هدایت مسیر و معابر موجود در منطقه یک - برآورد 2.500.000.000 ریال - سپرده 125.000.000 ریال - سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 5- مصلی فردیس - برآورد 20.000.000.000 ریال - سپرده 1.000.000.000 ریال - مصلی جدید فردیس - رتبه 5 ابنیه --- 6- هدایت و جمع آوری آب های سطحی (حفر چاه جذبی) - برآورد 2.500.000.000 ریال - سپرده 125.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 1 - رتبه 5 ابنیه یا راه --- 7- هدایت و جمع آوری آب های سطحی (حفر چاه جذبی) - برآورد 3.950.000.000 ریال - سپرده 197.500.000 ریال - معابر سطح منطقه 2 - رتبه 5 ابنیه یا راه --- 8- زیرسازی - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه --- 9- زیرسازی - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه --- 10- مرمت بهسازی و بهبود معابر و پیاده روسازی - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری --- 11- مرمت بهسازی و بهبود معابر و پیاده روسازی - برآورد 10.000.000.000 ریال - سپرده 500.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه و ترابری --- 12- خرید و پخش آسفالت به صورت مکانیزه منطقه یک - برآورد 40.000.000.000 ریال - سپرده 2.000.000.000 ریال - سطح منطقه یک - پروانه بهره برداری --- 13- خرید و پخش آسفالت و تراش و روکش به صورت مکانیزه - برآورد 40.000.000.000 ریال - سپرده 2.000.000.000 ریال - سطح منطقه یک - پروانه بهره برداری --- 14- خرید آسفالت - برآورد 20.000.000.000 ریال - سپرده 1.000.000.000 ریال - شهرداری مرکز - پروانه بهره برداری --- 15- اجرای لکه گیری آسفالت به صورت سیار - برآورد 4.000.000.000 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - مرکز - رتبه 5 راه و ترابری --- 16- اجرای لکه گیری آسفالت 1 - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر و کوچه های سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری --- 17- اجرای لکه گیری آسفالت 2 - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر و کوچه های سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه و ترابری --- پروژه خدمات شهری در 1 ردیف: انجام خدمات مربوط به کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب و حفظ و نگهداری مرکز جمع آوری آن ها - برآورد 4.000.000.000 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - سطح شهر فردیس - پروانه بهره برداری
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-02
تاریخ انتشار در سایت :
98030251|29900
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : پروژه های امور زیربنایی و حمل و نقل در 17 ردیف: 1- خرید نصب و تعمیر - نگهداری و اصلاح تابلوهای هدایت مسیر - برآورد 2.500.000.000 ریال - سپرده 125.000.000 ریال - خیابان های سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 2- رنگ آمیزی ترافیکی - خط کشی محوری و عابر پیاده - برآورد 8.000.000.000 ریال - سپرده 400.000.000 ریال - منطقه 2 - ررتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 3- رنگ آمیزی ترافیکی - خط کشی محوری و عابر پیاده منطقه یک - برآورد 8.000.000.000 ریال - سپرده 400.000.000 ریال - سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 4- خرید و نصب - تعمیر و نگهداری و بازسازی و اصلاح تابلوهای هدایت مسیر و معابر موجود در منطقه یک - برآورد 2.500.000.000 ریال - سپرده 125.000.000 ریال - سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 5- مصلی فردیس - برآورد 20.000.000.000 ریال - سپرده 1.000.000.000 ریال - مصلی جدید فردیس - رتبه 5 ابنیه --- 6- هدایت و جمع آوری آب های سطحی (حفر چاه جذبی) - برآورد 2.500.000.000 ریال - سپرده 125.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 1 - رتبه 5 ابنیه یا راه --- 7- هدایت و جمع آوری آب های سطحی (حفر چاه جذبی) - برآورد 3.950.000.000 ریال - سپرده 197.500.000 ریال - معابر سطح منطقه 2 - رتبه 5 ابنیه یا راه --- 8- زیرسازی - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه --- 9- زیرسازی - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه --- 10- مرمت بهسازی و بهبود معابر و پیاده روسازی - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری --- 11- مرمت بهسازی و بهبود معابر و پیاده روسازی - برآورد 10.000.000.000 ریال - سپرده 500.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه و ترابری --- 12- خرید و پخش آسفالت به صورت مکانیزه منطقه یک - برآورد 40.000.000.000 ریال - سپرده 2.000.000.000 ریال - سطح منطقه یک - پروانه بهره برداری --- 13- خرید و پخش آسفالت و تراش و روکش به صورت مکانیزه - برآورد 40.000.000.000 ریال - سپرده 2.000.000.000 ریال - سطح منطقه یک - پروانه بهره برداری --- 14- خرید آسفالت - برآورد 20.000.000.000 ریال - سپرده 1.000.000.000 ریال - شهرداری مرکز - پروانه بهره برداری --- 15- اجرای لکه گیری آسفالت به صورت سیار - برآورد 4.000.000.000 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - مرکز - رتبه 5 راه و ترابری --- 16- اجرای لکه گیری آسفالت 1 - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر و کوچه های سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری --- 17- اجرای لکه گیری آسفالت 2 - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر و کوچه های سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه و ترابری --- پروژه خدمات شهری در 1 ردیف: انجام خدمات مربوط به کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب و حفظ و نگهداری مرکز جمع آوری آن ها - برآورد 4.000.000.000 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - سطح شهر فردیس - پروانه بهره برداری
عنوان :
تا ساعت 14.30 مورخ 1398/03/11
مهلت ارسال:
1398-02-31
تاریخ انتشار در سایت :
980231299|27800
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه پروژه های امور زیربنایی و حمل و نقل در 17 ردیف: 1- خرید نصب و تعمیر - نگهداری و اصلاح تابلوهای هدایت مسیر - برآورد 2.500.000.000 ریال - سپرده 125.000.000 ریال - خیابان های سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 2- رنگ آمیزی ترافیکی - خط کشی محوری و عابر پیاده - برآورد 8.000.000.000 ریال - سپرده 400.000.000 ریال - منطقه 2 - ررتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 3- رنگ آمیزی ترافیکی - خط کشی محوری و عابر پیاده منطقه یک - برآورد 8.000.000.000 ریال - سپرده 400.000.000 ریال - سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 4- خرید و نصب - تعمیر و نگهداری و بازسازی و اصلاح تابلوهای هدایت مسیر و معابر موجود در منطقه یک - برآورد 2.500.000.000 ریال - سپرده 125.000.000 ریال - سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری- 5 تاسیسات و تجهیزات --- 5- مصلی فردیس - برآورد 20.000.000.000 ریال - سپرده 1.000.000.000 ریال - مصلی جدید فردیس - رتبه 5 ابنیه --- 6- هدایت و جمع آوری آب های سطحی (حفر چاه جذبی) - برآورد 2.500.000.000 ریال - سپرده 125.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 1 - رتبه 5 ابنیه یا راه --- 7- هدایت و جمع آوری آب های سطحی (حفر چاه جذبی) - برآورد 3.950.000.000 ریال - سپرده 197.500.000 ریال - معابر سطح منطقه 2 - رتبه 5 ابنیه یا راه --- 8- زیرسازی - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه --- 9- زیرسازی - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه --- 10- مرمت بهسازی و بهبود معابر و پیاده روسازی - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری --- 11- مرمت بهسازی و بهبود معابر و پیاده روسازی - برآورد 10.000.000.000 ریال - سپرده 500.000.000 ریال - معابر سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه و ترابری --- 12- خرید و پخش آسفالت به صورت مکانیزه منطقه یک - برآورد 40.000.000.000 ریال - سپرده 2.000.000.000 ریال - سطح منطقه یک - پروانه بهره برداری --- 13- خرید و پخش آسفالت و تراش و روکش به صورت مکانیزه - برآورد 40.000.000.000 ریال - سپرده 2.000.000.000 ریال - سطح منطقه یک - پروانه بهره برداری --- 14- خرید آسفالت - برآورد 20.000.000.000 ریال - سپرده 1.000.000.000 ریال - شهرداری مرکز - پروانه بهره برداری --- 15- اجرای لکه گیری آسفالت به صورت سیار - برآورد 4.000.000.000 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - مرکز - رتبه 5 راه و ترابری --- 16- اجرای لکه گیری آسفالت 1 - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر و کوچه های سطح منطقه 1 - رتبه 5 راه و ترابری --- 17- اجرای لکه گیری آسفالت 2 - برآورد 5.000.000.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - معابر و کوچه های سطح منطقه 2 - رتبه 5 راه و ترابری --- پروژه خدمات شهری در 1 ردیف: انجام خدمات مربوط به کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب و حفظ و نگهداری مرکز جمع آوری آن ها - برآورد 4.000.000.000 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - سطح شهر فردیس - پروانه بهره برداری
عنوان :
تا ساعت 14.30 مورخ 1398/03/11
مهلت ارسال:
1398-02-31
تاریخ انتشار در سایت :
980231299
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 129,000
دلار کانادا 95,640
یورو 148,000
پوند انگلیس 166,270
فرانک سوئیس 131,630
کرون سوئد 13,810
کرون دانمارک 19,810
درهم امارات 35,540
یکصد ین ژاپن 120,550
ریال سعودی 34,790
دلار استرالیا 131,630
یوان چین 18,870
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 43,990,000
طرح جدید 45,140,000
نیم سکه 24,770,000
ربع سکه 16,180,000
هر گرم طلا 4,132,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :