ستادایران
شنبه 2 شهریور 1398
Saturday 24 August 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات طراحی، تجهیز و اجرای سالن های جمعی ( آمفی تئاتر و اجتماعات )

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 15/30 مورخ 1398/06/12
مهلت ارسال:
1398-05-22
تاریخ انتشار در سایت :
980522656
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/05/31 ساعت 19
مهلت ارسال:
1398-05-19
تاریخ انتشار در سایت :
98051952
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 15/30 مورخ 1398/06/12
مهلت ارسال:
1398-05-19
تاریخ انتشار در سایت :
980519985
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-10
تاریخ انتشار در سایت :
98051027
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/05/07 تا ساعت 16
مهلت ارسال:
1398-04-31
تاریخ انتشار در سایت :
980431109
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/05/01 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1398-04-29
تاریخ انتشار در سایت :
980429888
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/05/08
مهلت ارسال:
1398-04-25
تاریخ انتشار در سایت :
9804259670814
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/05/02
مهلت ارسال:
1398-04-17
تاریخ انتشار در سایت :
9804179670328
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398-04-24
مهلت ارسال:
1398-04-15
تاریخ انتشار در سایت :
9804153050
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات کمک آموزشی، کمک آموزشی و گرمایشی ـ سرمایشی: تجهیزات تاسیسات الکتریکی (آسانسور) اردوگاه شهید باهنر تهران ـ برآورد 5.000.000.000 ریال تضمین 250.000.000 ریال --- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (چراغ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 11.250.000.000 ریال تضمین 562.500.000 ریال --- 3- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (دیزل ژنراتور) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 7.000.000.000 ریال تضمین 350.000.000 ریال --- 4- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (کابل برق زمینی) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 3.000.000.000 ریال تضمین 150.000.000 ریال --- 5- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (چیلر تراکمی ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 114.400.000.000 ریال تضمین 5.720.000.000 ریال --- 6- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (فن کوئل) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 3.000.000.000 ریال تضمین 150.000.000 ریال --- 7- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (منابع و سختی گیر و پمپ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 8.400.000.000 ریال تضمین 420.000.000 ریال --- 8- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (هواساز) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 4.800.000.000 ریال تضمین 240.000.000 ریال --- 9- تجهیزات ماشین آلات (برقی و تنظیف محوطه و ساختمان) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 20.000.000.000 ریال تضمین 10.000.000.000 ریال --- 10- تجهیزات آشپزخانه های، لباس شویی و باغداری اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 17.000.000.000 ریال تضمین 850.000.000 ریال --- 11- تجهیزات و مبلمان خوابگاهی اردوگاه شهیه باهنر تهران برآورد 21.000.000.000 ریال تضمین 1.050.000.000 ریال --- 12- تجهیزات سالن کنفرانس و خوابگاه اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 70.000.000.000 ریال تضمین 3.500.000.000 ریال --- 13- تجهیزات دوربینهای مداربسته اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 45.000.000.000 ریال تضمین 2.250.000.000 ریال --- 14- تجهیزات سالن همایش (صوتی، تصویری، نورپردازی حرفهای و برقی) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 80.000.000.000 ریال تضمین 4.000.000.000 ریال --- 15- تجهیزات استانداردسازی مدرسه سبز ـ بیوکمپوستر هوشمند برآورد 9.000.000.000 ریال تضمین 450.000.000 ریال --- 16- تجهیزات استاندارد مدرسه سبز ـ سیستم تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری برآورد 6.000.000.000 ریال تضمین 300.000.000 ریال ---
عنوان :
1398/04/22 ساعت 14
مهلت ارسال:
1398-04-09
تاریخ انتشار در سایت :
98040924
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات کمک آموزشی، کمک آموزشی و گرمایشی ـ سرمایشی: تجهیزات تاسیسات الکتریکی (آسانسور) اردوگاه شهید باهنر تهران ـ برآورد 5.000.000.000 ریال تضمین 250.000.000 ریال --- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (چراغ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 11.250.000.000 ریال تضمین 562.500.000 ریال --- 3- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (دیزل ژنراتور) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 7.000.000.000 ریال تضمین 350.000.000 ریال --- 4- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (کابل برق زمینی) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 3.000.000.000 ریال تضمین 150.000.000 ریال --- 5- تجهیزات تاسیسات الکتریکی (چیلر تراکمی ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 114.400.000.000 ریال تضمین 5.720.000.000 ریال --- 6- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (فن کوئل) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 3.000.000.000 ریال تضمین 150.000.000 ریال --- 7- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (منابع و سختی گیر و پمپ) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 8.400.000.000 ریال تضمین 420.000.000 ریال --- 8- تجهیزات تاسیسات مکانیکی (هواساز) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 4.800.000.000 ریال تضمین 240.000.000 ریال --- 9- تجهیزات ماشین آلات (برقی و تنظیف محوطه و ساختمان) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 20.000.000.000 ریال تضمین 10.000.000.000 ریال --- 10- تجهیزات آشپزخانه های، لباس شویی و باغداری اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 17.000.000.000 ریال تضمین 850.000.000 ریال --- 11- تجهیزات و مبلمان خوابگاهی اردوگاه شهیه باهنر تهران برآورد 21.000.000.000 ریال تضمین 1.050.000.000 ریال --- 12- تجهیزات سالن کنفرانس و خوابگاه اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 70.000.000.000 ریال تضمین 3.500.000.000 ریال --- 13- تجهیزات دوربینهای مداربسته اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 45.000.000.000 ریال تضمین 2.250.000.000 ریال --- 14- تجهیزات سالن همایش (صوتی، تصویری، نورپردازی حرفهای و برقی) اردوگاه شهید باهنر تهران برآورد 80.000.000.000 ریال تضمین 4.000.000.000 ریال --- 15- تجهیازت استانداردسازی مدرسه سبز ـ بیوکمپوستر هوشمند برآورد 9.000.000.000 ریال تضمین 450.000.000 ریال --- 16- تجهیزات استاندارد مدرسه سبز ـ سیستم تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری برآورد 6.000.000.000 ریال تضمین 300.000.000 ریال ---
عنوان :
1398/04/22 ساعت 14
مهلت ارسال:
1398-04-06
تاریخ انتشار در سایت :
980406558
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/04/11
مهلت ارسال:
1398-03-29
تاریخ انتشار در سایت :
9803299667458
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
hesabfa
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 116,420
دلار کانادا 88,380
یورو 131,450
پوند انگلیس 142,510
فرانک سوئیس 119,600
کرون سوئد 12,190
کرون دانمارک 17,470
درهم امارات 31,940
یکصد ین ژاپن 110,270
ریال سعودی 31,280
دلار استرالیا 79,670
یوان چین 16,610
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 40,740,000
طرح جدید 41,550,000
نیم سکه 21,600,000
ربع سکه 13,640,000
هر گرم طلا 4,165,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :