ستادایران
جمعه 26 مهر 1398
Friday 18 October 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه دریدر سراوان با برآورد 2.981.873.325 ریال و تضمین 149.100.000 ریال --- تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه شریعتی خیر آباد بنت نیکشهر با برآورد 5.689.472.256 ریال و تضمین 284.480.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه کار و دانش نیمروز با برآورد 27.722.272.550 ریال و تضمین 1.386.120.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه پرکنت بالا سراوان با برآورد 3.180.385.630 ریال و تضمین 159.020.000 ریال --- تکمیل مدرسه 3 کلاسه شیرین زاد بم پشت سراوان با برآورد 5.062.291.405 ریال و تضمین 253.120.000 ریال --- تکمیل مدرسه 12 کلاسه محله دایی آباد زاهدان با برآورد 8.200.680.343 ریال و تضمین 410.040.000 ریال --- تکمیل مدرسه 3 کلاسه حلیم خان نیمروز با برآورد 4.498.949.752 ریال و تضمین 224.950.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه نوک آباد چابهار با برآورد 2.591.516.198 ریال و تضمین 129.580.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه چاه کور شانیان سیب و سوران با برآورد 5.032.025.284 ریال و تضمین 251.610.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه کار و دانش زهک با برآورد 19.629.255.375 ریال و تضمین 981.470.000 ریال --- تکمیل مدرسه 10 کلاسه کودکان استثنایی زاهدان با برآورد 19.031.162.494 ریال و تضمین 951.560.000 ریال --- تکمیل مدرسه 3 کلاسه ککدان سرباز با برآورد 3.218.795.716 ریال و تضمین 160.940.000 ریال --- تکمیل مدرسه 3 کلاسه کریم آباد سرکور سرباز با برآورد 2.141.316.566 ریال و تضمین 107.070.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه کار ودانش سیرکان بم پشت سراوان با برآورد 36.562.442.549 ریال و تضمین 1.828.130.000 ریال --- تکمیل هنرستان شبانه روزی سرباز با برآورد 31.051.434.518 ریال و تضمین 1.552.580.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه شهدای فلسطین نوک آباد پیشین - راسک - برآورد 8.499.896.249 ریال - 6 ماه - تضمین 425.000.000 ریال --- تکمیل مدرسه 4 کلاسه اسلام آباد هامون - برآورد 6.619.975.190 ریال - 5 ماه - تضمین 331.000.000 ریال --- تکمیل مدرسه 3 کلاسه حسن خون زهک - برآورد 4.820.621.954 ریال - 4 ماه - تضمین 241.040.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه شبانه روزی محترم آباد فنوج - برآورد 36.572.366.167 ریال - 12 ماه - تضمین 1.878.620.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه متوسطه اول شبانه روزی تلنگ قصرقند نیکشهر - برآورد 43.086.333.944 ریال - 15 ماه - تضمین 2.154.320.000 ریال
عنوان :
1398/01/24 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-12-28
تاریخ انتشار در سایت :
97122831
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه مشروحه ذیل در 17 مورد شامل: 1- تکمیل مدرسه 4 کلاسه اسکاندشت بم پشت سراوان با برآورد 2.569.271.941 ریال ریال و تضمین 128.470.000 ریال --- 2- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه امیر حمزه میجونی بم پشت سراوان با برآورد 3.451.166.565 ریال و تضمین 172.560.000 ریال --- 3- تکمیل مدرسه کلاسه خاش با برآورد 13.491.460.549 ریال و تضمین674.580.000 ریال --- 4- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه هنر جعفرآباد بمپور ایرانشهر با برآورد 9.178.799.069 ریال و تضمین 458.940.000 ریال --- 5- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه فاروق اعظم یگان قصر قند و مدرسه 6 کلاسه ابوبکر صدیق ساربوک قصر قند با برآورد 12.494.489.821 ریال و تضمین 624.730.000 ریال --- 6- تکمیل مدرسه 2 کلاسه خضر نبی موتوریاریانان دلگان با برآورد 2.424.071.558 ریال و تضمین 121.210.000 ریال --- 7- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه تیجنان بالا سرباز با برآورد 2.909.116.507 ریال و تضمین 145.460.000 ریال --- 8- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه دوکلاسه محمدرسول الله کهیری پتان پارود راسک و تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه دو کلاسه امام جعفر صادق اکشی کروچان پارود راسک و تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه شهید رزمجو مقدم حسن آباد پارود راسک با برآورد 10.003.605.057 ریال و تضمین 500.190.000 ریال --- 9- تکمیل مدرسه 9 کلاسه بجار دشتیاری چابهار با برآورد 5.520.973.871 ریال و تضمین 276.050.000 ریال --- 10- تکمیل مدرسه 6 کلاسه بنت نیکشهر با برآورد 3.635.295.149 ریال و تضمین181.770.000 ریال --- 11- تکمیل مدرسه 3 کلاسه خدیجه کبری کهن ملک سیب و سوران با برآورد 3.139.685.223 ریال و تضمین156.990.000 ریال --- 12- تکمیل مدرسه 9 کلاسه نوبندیان دشتیاری چابهار با برآورد 12.912.423.580 ریال و تضمین645.630.000 ریال --- 13- استاندارسازی سیستم گرمایشی مدارس زاهدان با برآورد 9.622.083.843 ریال و تضمین 481.110.000 ریال --- 14- استاندارسازی سیستم گرمایشی مدارس خاش با برآورد 7.168.708.576 ریال و تضمین 358.440.000 ریال --- 15- تکمیل مدرسه 6 کلاسه راهیان نور سراوان با برآورد 2.254.055.246 ریال و تضمین 112.710.000 ریال --- 16- تکمیل سلف سرویس مجتمع صیاد شیرازی نیمروز با برآورد 6.362.304.932 ریال و تضمین 318.120.000 ریال --- 17- تکمیل مدرسه 6 کلاسه توحیدیه کوشک قصر قند و تکمیل مدرسه 4 کلاسه سعدی بک ساربوک قصر قند با برآورد 12.509.552.682 ریال و تضمین 625.480.000 ریال
عنوان :
1398/01/20 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-12-28
تاریخ انتشار در سایت :
97122826
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذرای خرید تجهیزات شامل: خرید تجهیزات اداری و کلاسی موردنیاز طرح تخریب و بازسازی موردنیاز مدارس سطح استان در یک ردیف شامل: صندلی دسته دار امتحانی 8000 عدد با برآورد 16.000.000.000 ریال و تضمین 800.000.000 ریال --- خرید تجهیزات کارگاهی موردنیاز هنرستانهای مدارس سطح استان س و ب در 2 ردیف با برآورد کل 1.700.000.000 ریال و تضمین کل 85.000.000 ریال 1- میز نقشه کشی 90*75 تعداد 200 با برآورد 1.200.000.000 ریال --- 2- صندلی تابوره پشتی دار 200 عدد با برآورد 500.000.000 ریال --- خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی هنرستانهای سطح استان در 13 ردیف با برآورد کل 7.710.000.000 ریال و تضمین کل 385.500.000 ریال --- 1- PVC لبه چسبان 4 عدد با برآورد 2.800.000.000 ریال --- 2- ماشین اره کرد بر 6 عدد با برآورد 720.000.000 ریال --- 3- لبه چسبان سشواری 3 عدد با برآورد 300.000.000 ریال --- 4- اره فلکه 3 عدد با برآورد 300.000.000 ریال --- 5- دور کن ام دی اف 6 عدد با برآورد 600.000.000 ریال --- 6- دستگاه دم چلچه زت ام دی اف 1 عدد با برآورد 30.000.000 ریال --- 7- فارسی بر 6 عدد با برآورد 720.000.000 ریال --- 8- دریل شارژی 12 عدد با برآورد 180.000.000 ریال --- 9- دریل 12 عدد با برآورد 120.000.000 ریال --- 10- دستگاه پرس نجاری 2 عدد با برآورد 1.700.000.000 ریال --- 11- دستگاه گازور زن برقی 4 عدد با برآورد 140.000.000 ریال --- 12- منکنه کوب 4 عدد با برآورد 40.000.000 ریال --- 13- میخ کوب 4 عدد با برآورد 60.000.000 ریال
عنوان :
1398/01/28 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-12-28
تاریخ انتشار در سایت :
971228103
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه مشروحه ذیل در 17 مورد شامل: 1- تکمیل مدرسه 4 کلاسه اسکاندشت بم پشت سراوان با برآورد 2.569.271.941 ریال ریال و تضمین 128.470.000 ریال --- 2- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه امیر حمزه میجونی بم پشت سراوان با برآورد 3.451.166.565 ریال و تضمین 172.560.000 ریال --- 3- تکمیل مدرسه کلاسه خاش با برآورد 13.491.460.549 ریال و تضمین674.580.000 ریال --- 4- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه هنر جعفرآباد بمپور ایرانشهر با برآورد 9.178.799.069 ریال و تضمین 458.940.000 ریال --- 5- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه فاروق اعظم یگان قصر قند و مدرسه 6 کلاسه ابوبکر صدیق ساربوک قصر قند با برآورد 12.494.489.821 ریال و تضمین 624.730.000 ریال --- 6- تکمیل مدرسه 2 کلاسه خضر نبی موتوریاریانان دلگان با برآورد 2.424.071.558 ریال و تضمین 121.210.000 ریال --- 7- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه تیجنان بالا سرباز با برآورد 2.909.116.507 ریال و تضمین 145.460.000 ریال --- 8- تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه دوکلاسه محمدرسول الله کهیری پتان پارود راسک و تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه دو کلاسه امام جعفر صادق اکشی کروچان پارود راسک و تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه شهید رزمجو مقدم حسن آباد پارود راسک با برآورد 10.003.605.057 ریال و تضمین 500.190.000 ریال --- 9- تکمیل مدرسه 9 کلاسه بجار دشتیاری چابهار با برآورد 5.520.973.871 ریال و تضمین 276.050.000 ریال --- 10- تکمیل مدرسه 6 کلاسه بنت نیکشهر با برآورد 3.635.295.149 ریال و تضمین181.770.000 ریال --- 11- تکمیل مدرسه 3 کلاسه خدیجه کبری کهن ملک سیب و سوران با برآورد 3.139.685.223 ریال و تضمین156.990.000 ریال --- 12- تکمیل مدرسه 9 کلاسه نوبندیان دشتیاری چابهار با برآورد 12.912.423.580 ریال و تضمین645.630.000 ریال --- 13- استاندارسازی سیستم گرمایشی مدارس زاهدان با برآورد 9.622.083.843 ریال و تضمین 481.110.000 ریال --- 14- استاندارسازی سیستم گرمایشی مدارس خاش با برآورد 7.168.708.576 ریال و تضمین 358.440.000 ریال --- 15- تکمیل مدرسه 6 کلاسه راهیان نور سراوان با برآورد 2.254.055.246 ریال و تضمین 112.710.000 ریال --- 16- تکمیل سلف سرویس مجتمع صیاد شیرازی نیمروز با برآورد 6.362.304.932 ریال و تضمین 318.120.000 ریال --- 17- تکمیل مدرسه 6 کلاسه توحیدیه کوشک قصر قند و تکمیل مدرسه 4 کلاسه سعدی بک ساربوک قصر قند با برآورد 12.509.552.682 ریال و تضمین 625.480.000 ریال
عنوان :
1398/01/20 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-12-27
تاریخ انتشار در سایت :
97122731
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کالاسه دیدر سراوان با برآورد 2.981.873.325 ریال و تضمین 149.100.000 ریال --- تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه شریعتی خیر آباد بنت نیکشهر با برآورد 5.689.472.256 ریال و تضمین 284.480.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه کار و دانش نیمروز با برآورد 27.722.272.550 ریال و تضمین 1.386.120.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه پرکنت بالا سراوان با برآورد 3.180.385.630 ریال و تضمین 159.020.000 ریال --- تکمیل مدرسه 3 کلاسه شیرین زاد بم پشت سراوان با برآورد 5.062.291.405 ریال و تضمین 253.120.000 ریال --- تکمیل مدرسه 12 کلاسه محله دایی آباد زاهدان با برآورد 8.200.680.343 ریال و تضمین 410.040.000 ریال --- تکمیل مدرسه 3 کلاسه حلیم خان نیمروز با برآورد 4.498.949.752 ریال و تضمین 224.950.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه نوک آباد چابهار با برآورد 2.591.516.198 ریال و تضمین 129.580.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه چاهکور شانیان سیب و سوران با برآورد 5.032.025.284 ریال و تضمین 251.610.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه کار و دانش زهک با برآورد 19.629.255.375 ریال و تضمین 981.470.000 ریال --- تکمیل مدرسه 10 کلاسه کودکان استثنایی زاهدان با برآورد 19.031.162.494 ریال و تضمین 951.560.000 ریال --- تکمیل مدرسه 3 کلاسه ککدان سرباز با برآورد 3.218.795.716 ریال و تضمین 160.940.000 ریال --- تکمیل مدرسه 3 کلاسه کریم آباد سرکور سرباز با برآورد 2.141.316.566 ریال و تضمین 107.070.000 ریال --- تکمیل مدرسه 6 کلاسه کار ودانش سیرکان بم پشت سراوان با برآورد 36.562.442.549 ریال و تضمین 1.828.130.000 ریال --- تکمل هنرستان شبانه روزی سرباز با برآورد 31.051.434.518 ریال و تضمین 1.552.580.000 ریال ---
عنوان :
1398/01/24 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-12-27
تاریخ انتشار در سایت :
97122741
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذرای خرید تجهیزات شامل: خرید تجهیزات اداری و کلاسی موردنیاز طرح تخریب و بازسازی موردنیاز مدارس سطح استان در یک ردیف شامل: صندلی دسته دار امتحانی 8000 عدد با برآورد 16.000.000.000 ریال و تضمین 800.000.000 ریال --- خرید تجهیزات کارگاهی موردنیاز هنرستانهای مدارس سطح استان س و ب در 2 ردیف با برآورد کل 1.700.000.000 ریال و تضمین کل 85.000.000 ریال 1- میز نقشه کشی 90*75 تعداد 200 با برآورد 1.200.000.000 ریال --- 2- صندلی تابوره پشتی دار 200 عدد با برآورد 500.000.000 ریال --- خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی هنرستانهای سطح استان در 13 ردیف با برآورد کل 7.710.000.000 ریال و تضمین کل 385.500.000 ریال --- 1- PVC لبه چسبان 4 عدد با برآورد 2.800.000.000 ریال --- 2- ماشین اره کرد بر 6 عدد با برآورد 720.000.000 ریال --- 3- لبه چسبان سشواری 3 عدد با برآورد 300.000.000 ریال --- 4- اره فلکه 3 عدد با برآورد 300.000.000 ریال --- 5- دور کن ام دی اف 6 عدد با برآورد 600.000.000 ریال --- 6- دستگاه دم چلچه زت ام دی اف 1 عدد با برآورد 30.000.000 ریال --- 7- فارسی بر 6 عدد با برآورد 720.000.000 ریال --- 8- دریل شارژی 12 عدد با برآورد 180.000.000 ریال --- 9- دریل 12 عدد با برآورد 120.000.000 ریال --- 10- دستگاه پرس نجاری 2 عدد با برآورد 1.700.000.000 ریال --- 11- دستگاه گازور زن برقی 4 عدد با برآورد 140.000.000 ریال --- 12- منکنه کوب 4 عدد با برآورد 40.000.000 ریال --- 13- میخ کوب 4 عدد با برآورد 60.000.000 ریال
عنوان :
1398/01/28 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-12-27
تاریخ انتشار در سایت :
971227267
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس در سطح استان: 1- میز دو نفره دانش آموزی متوسطه اول - 2500 عدد - برآورد 11.000.000.000 ریال - تضمین 1.100.000.000 ریال --- 2- میز دو نفره دانش آموزی ابتدایی دوره دوم - 5000 عدد - برآورد 21.000.000.000 ریال - تضمین 2.100.000.000 ریال --- خرید تجهیزات اداری و کلاس مورد نیاز طرح تخریب و بازسازی مدارس سطح استان: 1- صندلی دسته دار امتحانی - 4000 عدد - برآورد 8.000.000.000 ریال - تضمین 800.000.000 ریال --- خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس ابتدایی - متوسطه اول - متوسطه دوم - هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش و شبانه روزی و استثنایی: 1- میز و صندلی معلم - 1000 عدد - برآورد 5.000.000.000 ریال --- 2- کمد بایگانی - 200 عدد - برآورد 2.200.000.000 ریال --- 3- فایل فلزی 4 کشو - 150 عدد - برآورد 1.500.000.000 ریال --- جمع کل برآورد 8.700.000.000 ریال - تضمین 870.000.000 ریال --- خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس ابتدایی - متوسطه اول و متوسطه دوم در سطح استان: 1- رویه میز دو نفره - 1000 عدد - برآورد 500.000.000 ریال --- 2- کفی و پشتی صندلی یک نفره - 2000 عدد - برآورد 600.000.000 ریال --- 3- رویه و نشیمن میز سه نفره - 1000 عدد - برآورد 600.000.000 ریال --- 4- دسته - کفی و پشتی صندلی دسته دار - 3000 عدد - برآورد 1.500.000.000 ریال --- جمع کل برآورد 3.200.000.000 ریال - تضمین 320.000.000 ریال --- تهاتر قیر با اجرای ایزوگام پشت بام تعدادی از مدارس سطح استان سیستان و بلوچستان با مبلغ برآورد 34.690.000.000 ریال و تضمین 3.469.000.000 ریال در 32 ردیف: 1- زاهدان ناحیه 1 برآورد کل 2.400.000.000 ریال --- 2- زاهدان ناحیه 2 برآورد کل 2.400.000.000 ریال --- 3- ایرانشهر برآورد کل 2.500.000.000 ریال --- 4- زابل برآورد 1.540.000.000 ریال --- 5- خاش برآورد 2.500.000.000 ریال --- 6- سراوان برآورد 2.000.000.000 ریال --- 7- هامون برآورد 1.000.000.000 ریال --- 8- زهک برآورد 1.000.000.000 ریال --- 9- هیرمند برآورد 870.000.000 ریال --- 10- بنجار برآورد 810.000.000 ریال --- 11- سرباز برآورد 800.000.000 ریال --- 12- نیمروز برآورد 765.000.000 ریال --- 13- نیکشهر برآورد 635.000.000 ریال --- 14- سیب و سوران برآورد 1.000.000.000 ریال --- 15- دشتیاری برآورد 1.000.000.000 ریال --- 16- بمپور برآورد 1.200.000.000 ریال --- 17- چابهار برآورد 1.000.000.000 ریال --- 18- میرجاوه برآورد 800.000.000 ریال --- 19- نصرت آباد برآورد 800.000.000 ریال --- 20- نوک آباد برآورد 800.000.000 ریال --- 21- دلگان برآورد 1.500.000.000 ریال --- 22- قصرقند برآورد 420.000.000 ریال --- 23- مهرستان برآورد 650.000.000 ریال --- 24- راسک برآورد 500.000.000 ریال --- 25- لاشار برآورد 500.000.000 ریال --- 26- کنارک برآورد 500.000.000 ریال --- 27- جالق برآورد 800.000.000 ریال --- 28- فنوج برآورد 800.000.000 ریال --- 29- بنت برآورد 500.000.000 ریال --- 30- عشایری برآورد 500.000.000 ریال --- 31- بم پشت برآورد 1.500.000.000 ریال --- 32- بزمان برآورد 700.000.000 ریال --- برآورد کل 34.690.000.000 ریال
عنوان :
ساعت 14 مورخ 1397/12/11
مهلت ارسال:
1397-11-24
تاریخ انتشار در سایت :
971124469
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس در سطح استان: 1- میز دو نفره دانش آموزی متوسطه اول - 2500 عدد - برآورد 11.000.000.000 ریال - تضمین 1.100.000.000 ریال --- 2- میز دو نفره دانش آموزی ابتدایی دوره دوم - 5000 عدد - برآورد 21.000.000.000 ریال - تضمین 2.100.000.000 ریال --- خرید تجهیزات اداری و کلاس مورد نیاز طرح تخریب و بازسازی مدارس سطح استان: 1- صندلی دسته دار امتحانی - 4000 عدد - برآورد 8.000.000.000 ریال - تضمین 800.000.000 ریال --- خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس ابتدایی - متوسطه اول - متوسطه دوم - هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش و شبانه روزی و استثنایی: 1- میز و صندلی معلم - 1000 عدد - برآورد 5.000.000.000 ریال --- 2- کمد بایگانی - 200 عدد - برآورد 2.200.000.000 ریال --- 3- فایل فلزی 4 کشو - 150 عدد - برآورد 1.500.000.000 ریال --- جمع کل برآورد 8.700.000.000 ریال - تضمین 870.000.000 ریال --- خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس ابتدایی - متوسطه اول و متوسطه دوم در سطح استان: 1- رویه میز دو نفره - 1000 عدد - برآورد 500.000.000 ریال --- 2- کفی و پشتی صندلی یک نفره - 2000 عدد - برآورد 600.000.000 ریال --- 3- رویه و نشیمن میز سه نفره - 1000 عدد - برآورد 600.000.000 ریال --- 4- دسته - کفی و پشتی صندلی دسته دار - 3000 عدد - برآورد 1.500.000.000 ریال --- جمع کل برآورد 3.200.000.000 ریال - تضمین 320.000.000 ریال --- تهاتر قیر با اجرای ایزوگام پشت بام تعدادی از مدارس سطح استان سیستان و بلوچستان با مبلغ برآورد 34.690.000.000 ریال و تضمین 3.469.000.000 ریال در 32 ردیف: 1- زاهدان ناحیه 1 برآورد کل 2.400.000.000 ریال --- 2- زاهدان ناحیه 2 برآورد کل 2.400.000.000 ریال --- 3- ایرانشهر برآورد کل 2.500.000.000 ریال --- 4- زابل برآورد 1.540.000.000 ریال --- 5- خاش برآورد 2.500.000.000 ریال --- 6- سراوان برآورد 2.000.000.000 ریال --- 7- هامون برآورد 1.000.000.000 ریال --- 8- زهک برآورد 1.000.000.000 ریال --- 9- هیرمند برآورد 870.000.000 ریال --- 10- بنجار برآورد 810.000.000 ریال --- 11- سرباز برآورد 800.000.000 ریال --- 12- نیمروز برآورد 765.000.000 ریال --- 13- نیکشهر برآورد 635.000.000 ریال --- 14- سیب و سوران برآورد 1.000.000.000 ریال --- 15- دشتیاری برآورد 1.000.000.000 ریال --- 16- بمپور برآورد 1.200.000.000 ریال --- 17- چابهار برآورد 1.000.000.000 ریال --- 18- میرجاوه برآورد 800.000.000 ریال --- 19- نصرت آباد برآورد 800.000.000 ریال --- 20- نوک آباد برآورد 800.000.000 ریال --- 21- دلگان برآورد 1.500.000.000 ریال --- 22- قصرقند برآورد 420.000.000 ریال --- 23- مهرستان برآورد 650.000.000 ریال --- 24- راسک برآورد 500.000.000 ریال --- 25- لاشار برآورد 500.000.000 ریال --- 26- کنارک برآورد 500.000.000 ریال --- 27- جالق برآورد 800.000.000 ریال --- 28- فنوج برآورد 800.000.000 ریال --- 29- بنت برآورد 500.000.000 ریال --- 30- عشایری برآورد 500.000.000 ریال --- 31- بم پشت برآورد 1.500.000.000 ریال --- 32- بزمان برآورد 700.000.000 ریال --- برآورد کل 34.690.000.000 ریال
عنوان :
ساعت 14 مورخ 1397/12/11
مهلت ارسال:
1397-11-23
تاریخ انتشار در سایت :
971123295
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/12/04 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-11-17
تاریخ انتشار در سایت :
971117817
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات شامل: خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی موردنیاز مدارس سطح استان در 7 ردیف شامل: 1- دستگاه کپی 100 عدد با برآورد 6.500.000.000 ریال و تضمین 650.000.000 ریال --- 2- چاپگر 250 عدد با برآورد 2.750.000.000 ریال و تضمین 275.000.000 ریال --- 3- دیتا پروژکتور 50عدد با برآورد 2.750.000.000 ریال و تضمین 275.000.000 ریال --- 4- کامپیوتر با متعلقات 150 عدد با برآورد 8.550.000.000 ریال و تضمین 855.000.000 ریال --- 5-کامپیوتر allinone 50 عدد با برآورد 4.00.000.000 ریال و تضمین 400.000.000 ریال --- 6- دستگاه تکثیر اتوماتیک 20 عدد با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 400.000.000 ریال --- 7- اسکنر 100 عدد با برآورد 700.000.000 ریال و تضمین 70.000.000 ریال --- خرید تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مدارس سطح استان س و ب در 3 ردیف شامل: 1- اسپیلت سرد و گرم 1800 تعداد 200 با برآورد 13.000.000.000 ریال و تضمین 1.300.000.000 ریال --- 2- اسپیلت سرد 18000 تعداد 200 با برآورد 11.000.000.000 ریال و تضمین 1.100.000.000 ریال -- 3- کولر گازی پنجره ای 18000 تعداد 200 با برآورد 9.000.000.000 ریال و تضمین 900.000.000 ریال
عنوان :
1397/12/01 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-11-16
تاریخ انتشار در سایت :
971116174
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات شامل: خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی موردنیاز مدارس سطح استان در 7 ردیف شامل: 1- دستگاه کپی 100 عدد با برآورد 6.500.000.000 ریال و تضمین 650.000.000 ریال --- 2- چاپگر 250 عدد با برآورد 2.750.000.000 ریال و تضمین 275.000.000 ریال --- 3- دیتا پروژکتور 50عدد با برآورد 2.750.000.000 ریال و تضمین 275.000.000 ریال --- 4- کامپیوتر با متعلقات 150 عدد با برآورد 8.550.000.000 ریال و تضمین 855.000.000 ریال --- 5-کامپیوتر allinone 50 عدد با برآورد 4.00.000.000 ریال و تضمین 400.000.000 ریال --- 6- دستگاه تکثیر اتوماتیک 20 عدد با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 400.000.000 ریال --- 7- اسکنر 100 عدد با برآورد 700.000.000 ریال و تضمین 70.000.000 ریال --- خرید تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مدارس سطح استان س و ب در 3 ردیف شامل: 1- اسپیلت سرد و گرم 1800 تعداد 200 با برآورد 13.000.000.000 ریال و تضمین 1.300.000.000 ریال --- 2- اسپیلت سرد 18000 تعداد 200 با برآورد 11.000.000.000 ریال و تضمین 1.100.000.000 ریال -- 3- کولر گازی پنجره ای 18000 تعداد 200 با برآورد 9.000.000.000 ریال و تضمین 900.000.000 ریال
عنوان :
1397/12/01 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-11-15
تاریخ انتشار در سایت :
971115231
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه مشروحه شامل: 1- تکمیل مدرسه 6 کلاسه کرش سراوان با برآورد 3058.726.314 ریال و تضمین 152.940.000 ریال-- 2- تکمیل مدرسه 6 کلاسه کهنوک پایین سراوان با برآورد 4.596.354.340 ریال و تضمین 229.820.000 ریال -- 3- تکیمل مدرسه 6 کلاسه کزاویز مهرستان با برآورد 2.947.401.160 ریال و تضمین 147.380.000 ریال --- 4- تکمیل مدرسه 6 کلاسه جالق سراوان با برآورد 3.296.657.357 ریال و تضمین 164.840.000 ریال --- 5- تکمیل مدرسه 12 کلاسه کنارک با برآورد 28.901.504.739 ریال و تضمین 1.445.080.000 ریال -- 6- تکمیل مدرسه 6 کلاسه شبانه روزی اسپکه لاشار نیکشهر با برآورد 42.949.743.583 ریال و تضمین 2.147.490.000 ریال --- 7- توسعه، تکمیل شبانه روزی حضرت خدیجه کبری دلگان با برآورد 8.084.853.720 ریال و تضمین 404.250.000 ریال --- 8- تکمیل مدرسه 6 کلاسه جهاد آباد پایین سراوان با برآورد 4.596.354.342 ریال و تضمین 229.820.000 ریال --- 9- اجرای مدرسه یک کلاسه پیش ساخته عروس چاهی مهرستان و مدرسه 2 کلاسه پیش ساخته پیرایی بالا سیب و سوران و مدرسه 2 کلاسه پیش ساخته گلکک مهرستان و مدرسه پیش ساخته برزین دن مهرستان با برآورد 7.698.767.880 ریال با تضمین 384.940.000 ریال --- 10- اجرای مدرسه 2 کلاسه سوله گونامین بم پشت سراوان و مدرسه 2 کلاسه سوله شهید امینی کرباسی بم پشت سراوان با برآورد 5.644.230.424 ریال و تضمین 282.220.000 ریال --- 11- احداث مدرسه 2 کلاسه سوله شهید سجاد سربگر بم پشت سراوان و اجرای مدرسه 2 کلاسه سوله بلال خوشایی بم پشت سراوان با برآورد با برآورد 5.644.230.424 ریال و تضمین 282.220.000 ریال
عنوان :
1397/11/23 ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-11-06
تاریخ انتشار در سایت :
971106743
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-11-16
مهلت ارسال:
1397-11-04
تاریخ انتشار در سایت :
9711043736
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-11-16
مهلت ارسال:
1397-11-04
تاریخ انتشار در سایت :
9711043733
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 114,040
دلار کانادا 16,290
یورو 125,950
پوند انگلیس 145,630
فرانک سوئیس 117,750
کرون سوئد 11,820
کرون دانمارک 17,170
درهم امارات 31,550
یکصد ین ژاپن 105,690
ریال سعودی 30,720
دلار استرالیا 78,180
یوان چین 16,290
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 39,720,000
طرح جدید 39,740,000
نیم سکه 20,270,000
ربع سکه 12,280,000
هر گرم طلا 4,059,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :