ستادایران
چهارشنبه 27 شهریور 1398
Wednesday 18 September 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات شهرداری منطقه 13 تهران

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری موضوعات به بخش خصوصی در 16 ردیف : 1- تهیه، نصب و نگهداری حفاظها و ضربه گیرها (گاردریل و نرده) (نوبت سوم) با برآورد 4.769.922.900 ریال و سپرده 230.000.000 ریال (رتبه معتبر در رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- 2- تهیه، نصب و نگهداری تاسیسات حمل و نقل عمومی غیر ریلی (نوبت سوم) با برآورد 3.668.649.665 ریال و سپرده 180.000.000 ریال (رتبه معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- 3- اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه 13 (نوبت سوم) با برآورد 7.339.050.699 ریال و سپرده 350.000.000 ریال (رتبه معتبر در رسته ابنیه و ساختمان و یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- 4- تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 1 (نوبت سوم) با برآورد 4.838.888.527 ریال و سپرده 240.000.000 ریال (کارت پیمانکاری و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سامانه امور پیمانکاران، قراردادها و ناقصات شهرداری تهران) --- 5- تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 2 (نوبت سوم) با برآورد 5.941.059.441 ریال و سپرده 300.000.000 ریال (کارت پیمانکاری و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سامانه امور پیمانکاران، قراردادها و ناقصات شهرداری تهران) --- 6- عملیات بازسازی و اصلاح معابر بوستانهای ترنج و اوستا (نوبت دوم) با برآورد 3.449.656.507 ریال و سپرده 170.000.000 ریال (کارت پیمانکاری و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سامانه امور پیمانکاران، قراردادها و ناقصات شهرداری تهران) --- 7- بازسازی آبنماهای سطح منطقه (بوستان مهربان، بوستان خیام، برکه دو کوهه و...) (نوبت دوم) با برآورد 4.191.042.055 ریال و سپرده 200.000.000 ریال (کارت پیمانکاری و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سامانه امور پیمانکاران، قراردادها و ناقصات شهرداری تهران) --- 8- عملیات بازسازی و باز پیرائی مساجد وس رای محلات (فرآموز، زاهد گیلانی، جعفر صادق، علی ابن موسی الرضا و...) (نوبت دوم) با برآورد 6.148.326.678 ریال و سپرده 300.000.000 ریال (کارت پیمانکاری و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سامانه امور پیمانکاران، قراردادها و ناقصات شهرداری تهران) --- 9- احداث منهول و آشغالگیر شبکه اصلی آبهای سطحی خیابان پیروزی (نوبت دوم) با برآورد 9.516.139.710 ریال و سپرده 450.000.000 ریال (کارت پیمانکاری و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سامانه امور پیمانکاران، قراردادها و ناقصات شهرداری تهران) --- 10- عملیات تکمیل مسجد حضرت علی اکبر (ع) (نوبت دوم) با برآورد 7.807.768.540 ریال و سپرده 380.000.000 ریال (کارت پیمانکاری و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سامانه امور پیمانکاران، قراردادها و ناقصات شهرداری تهران) --- 11- عملیات مرمت و تکمیل سرویس های بهداشتی و آبخورهای بوستان سرخه حصار (نوبت دوم) با برآورد 5.854.286.533 ریال و سپرده 280.000.000 ریال (کارت پیمانکاری و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سامانه امور پیمانکاران، قراردادها و ناقصات شهرداری تهران) --- 12- خرید مبلمان پارکی جهت بوستانهای سطح منطقه (نوبت دوم) با برآورد 5.000.000.000 ریال و سپرده 250.000.000 ریال --- 13- خرید تجهیزات مورد نیاز جهت احداث تصفیه خانه مسیل سرخه حصار (نوبت اول) با برآورد 31.447.500.000 ریال و سپرده 1.200.000.000 ریال --- 14- عملیات کنترل و پایش آبهای سطحی و زیر زمینی (زهکشی، حفر و لایروبی چاههای جذبی) در سطح منطقه (نوبت اول) با برآورد 3.454.933.293 ریال و سپرده 170.000.000 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور) --- 15- عملیات احیاء، لایروبی و بازسازی قنات ترقی (نوبت اول) با برآورد 3.430.275.178 ریال و سپرده 170.000.000 ریال (گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور) --- 16- عملیات هوشمندسازی چاههای سطح منطقه 12(نوبت اول) با برآورد 8.239.755.267 ریال و سپرده 400.000.000 ریال (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط با موضوع صادره از سازمان مدیریت و برنامهر یزی کشور)
عنوان :
12 روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1398-05-15
تاریخ انتشار در سایت :
980515137
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 1 - برآورد 4.838.888.527 ریال - سپرده 240.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 2- تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 2 - برآورد 6.278.715.363 ریال - سپرده 300.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 3- تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 3 - برآورد 5.941.059.441 ریال - سپرده 300.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 4- تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 4 - برآورد 5.659.324.450 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 5- عملیات لکه گیری و تراش و روکش معابر بوستان جنگلی سرخه حصار (دستمزدی) - برآورد 8.984.137.352 ریال - سپرده 400.000.000 ریال - 10 ماه - نوبت اول --- 6- عملیات آسفالت مدارس (ورزشگاه شهدای فرهنگی - فجر اسلام - میرامین محمدی و...) - برآورد 3.366.674.603 ریال - سپرده 170.000.000 ریال - 4 ماه - نوبت اول --- 7- عملیات پیاده روسازی و مرمت انهار و جداول در سطح ناحیه 2 (خیابان های عادلی - دهقان - اول نیروی هوایی - دوم نیروی هوایی....) - برآورد 4.454.875.026 ریال - سپرده 230.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 8- احداث دیوار مالون در سطح بوستان جنگلی سرخه حصار - برآورد 3.653.139.755 ریال - سپرده 180.000.000 ریال - 6 ماه - نوبت اول --- 9- عملیات مرمت و بازسازی مجموعه های فرهنگی و ورزشی عماد مغنیه - خیام - مجتمع روح الله و... - برآورد 8.433.777.509 ریال - سپرده 400.000.000 ریال - 8 ماه - نوبت اول --- 10- عملیات ترمیم انهار و جداول بوستان جنگلی سرخه حصار - برآورد 3.577.068.855 ریال - سپرده 170.000.000 ریال - 10 ماه - نوبت اول --- 11- عملیات بازسازی و اصلاح معابر بوستانهای ترنج و اوستا - برآورد 3.449.656.507 ریال - سپرده 170.000.000 ریال - 4 ماه - نوبت اول --- 12- بازسازی آبنماهای سطح منطقه (بوستان مهربان - بوستان خیام - برکه دو کوهه و...) - برآورد 4.191.042.055 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - 6 ماه - نوبت اول --- 13- عملیات بازسازی سرویس بهداشتی های فلکه مادر - فکله دوم نیروی هوایی - براری - چایچی - پارک پیروزی و... - برآورد 4.084.529.908 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - 6 ماه - نوبت دوم --- 14- عملیات بازسازی و بازپیرائی مساجد و سرای محلات (فرآموز - زاهد گیلانی - جعفر صادق (ع) - علی ابن موسی الرضا (ع) و...) - برآورد 6.148.326.678 ریال - سپرده 300.000.000 ریال - 10 ماه - نوبت اول --- 15- حذف زوائد فیزیکی و بصری در سطح محدوده منطقه - برآورد 3.351.400.000 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 16- آذین بندی و نورپردازی موقت و تهیه و نگهداری پرچم های پایه کوتاه و پایه بلند در سطح منطقه - برآورد 4.581.680.000 ریال - سپرده 230.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت سوم --- 17- خرید مخازن زباله گالوانیزه 1250 لیتری - برآورد 3.700.000.000 ریال - سپرده 180.000.000 ریال - 6 ماه - نوبت سوم
عنوان :
12 روز از نشر
مهلت ارسال:
1398-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
980419171
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از تاریخ انتشار اگهی به مدت 12 روز
مهلت ارسال:
1398-04-01
تاریخ انتشار در سایت :
980401114
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- احداث منهول و آشغالگیر شبکه اصلی آبهای سطحی خیابان پیروزی - برآورد 9.516.139.710 ریال - سپرده 450.000.000 ریال - نوبت اول --- 2- عملیات بازسازی سرویسهای بهداشتی های فلکه مادر - فلکه دوم نیروی هوائی - براری - چایچی - پارک پیروزی و... - برآورد 4.084.529.908 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - نوبت اول --- 3- عملیات تراش و روکش آسفالت خیابان پیروزی - برآورد 4.529.235.916 ریال - سپرده 220.000.000 - نوبت اول --- 4- عملیات تراش و روکش آسفالت معابر سطح منطقه (سرمدیان - بلال حبشی - سه راه تهرانپارس - سی متری نیروی هوائی - پرواز - مسیل منوچهری و...) - برآورد 6.109.457.010 ریال - سپرده 300.000.000 - نوبت اول --- 5- تعمیر - نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 1 - برآورد 4.838.888.527 ریال - سپرده 240.000.000 - نوبت اول --- 6- تعمیر - نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 2 - برآورد 6.278.715.363 ریال - سپرده 300.000.000 - نوبت اول --- 7- تعمیر - نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 3 - برآورد 5.941.059.441 ریال - سپرده 300.000.000 - نوبت اول --- 8- تعمیر - نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 4 - برآورد 5.659.324.450 ریال - سپرده 250.000.000 - نوبت اول --- 9- عملیات تکمیل مسجد حضرت علی اکبر (ع) - برآورد 7.807.768.540 ریال - سپرده 380.000.000 - نوبت اول --- 10- عملیات مرمت و تکمیل سرویسهای بهداشتی و آبخوریهای بوستان سرخه حصار - برآورد 5.854.286.533 ریال - سپرده 280.000.000 - نوبت اول --- 11- عملیات پیاده روسازی و مرمت انهار و جداول در سطح ناحیه 1 (خیابان های صفا - زاهد گیلانی - اقبال - منتظری - افروز و...) - برآورد 3.993.590.089 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - نوبت دوم --- 12- تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر - برآورد 12.843.901.383 ریال - سپرده 600.000.000 ریال - نوبت دوم --- 13- تهیه نصب و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی - ضربه گیرها و سرپناه های ایستگاه شهری - برآورد 3.668.649.665 ریال - سپرده 180.000.000 ریال - نوبت دوم --- 14- تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی و رانندگی در سطح منطقه 13 - برآورد 2.751.750.566 ریال - سپرده 140.000.000 ریال - نوبت دوم --- 15- تهیه نصب و نگهداری حفاظها و ضربه گیرها (گاردریل و نرده) - برآورد 5.958.613.248 ریال - سپرده 300.000.000 ریال - نوبت دوم --- 16- اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه 13 - برآورد 7.330.974.331 ریال - سپرده 350.000.000 ریال - نوبت دوم
عنوان :
از نشر بمدت 15 روز
مهلت ارسال:
1398-03-21
تاریخ انتشار در سایت :
980321120
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- شستشو و پاکسازی تبلیغات محیطی و رنگ آمیزی المانهای شهری در سطح منطقه با برآورد 6.184.000.000 ریال و سپرده 300.000.000 ریال --- 2- تهیه، طراحی و چاپ بنر با برآورد 2.601.000.000 ریال و سپرده 130.000.000 ریال --- 3- حذف زوائد فیزیکی، بصری و پیرایش شهری در سطح محدوده منطقه با برآورد 2.600.160.000 ریال و سپرده 130.000.000 ریال --- 4- آذین بندی و نورپردازی موقت و تهیه و نگهداری پرچم های پایه کوتاه و پایه بلند در سطح منطقه با برآورد 4.581.680.000 ریال و سپرده 230.000.000 ریال --- 5- خرید مبلمان پارکی جهت بوستانهای سطح منطقه با برآورد 5.000.000.000 ریال و سپرده 250.000.000 ریال --- 6- خرید آلاچیق جهت بوستان جنگلی سرخه حصار با برآورد 7.500.000.000 ریال و سپرده 370.000.000 ریال --- 7- خرید مخازن زباله گالوانیزه 1250 لیتری با برآورد 3.700.000.000 ریال و سپرده 180.000.000 ریال --- 8- خرید تله فرمونی و تجهیزات گیاه پزشکی و آزمایش خاک با برآورد 5.500.000.000 ریال و سپرده 270.000.000 ریال --- 9- اجاره داربست و چادر سطح منطقه با برآورد 2.601.000.000 ریال و سپرده 130.000.000 ریال
عنوان :
15 روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1398-03-11
تاریخ انتشار در سایت :
980311345
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات پیاده روسازی و مرمت انهار و جداول در سطح ناحیه 1 (خیابان های صفا، زاهد، گیلانی، اقبال، منتظری، افروز و ...) برآورد 3.993.590.089 ریال تضمین 200.000.000 ریال ---- 2- عملیات پیاده روسازی و مرمت انهار و جداول در سطح ناحیه 2 (خیابان های عالی، دهقان، اول نیرو هوایی، دوم نیروهوایی و ... ) برآورد 4.454.875.026 ریال تضمین 230.000.000 ریال ---- 3- عملیات پیاده روسازی و مرمت انهار و جداول در سطح ناحیه 3 (خیابان های 30 متری نیرو هوایی، شورا، بصیر، مسیل جاجرود و ...) برآورد 4.887.195.564 ریال تضمین 250.000.000 ریال ---- 4- عملیات پیاده روسازی و مرمت انهار و جداول در سطح ناحیه 4 (خیابان های فردوسی، صالحی فشمی، سعدی، هاشمی و... برآورد 3.875.727.504 ریال تضمین 200.000.000 ریال ---- 5- عملیات اصلاح و بهسازی جداول بزرگراه شهید دوران و شهید یاسینی برآورد 5.291.099.884 ریال تضمین ریال ---- 6- بازسازی ساختمانهای اداری سطح ناحیه 1 و 2 (ستادی منطقه ، معاونت خدمات شهری، ناحیه 1 ، ناحیه 1 و ...) برآورد 6.104.211.249 ریال تضمین 300.000.000 ریال ---- 7- بازسازی ساختمانهای اداری سطح ناحیه 3 و 4 (ناحیه 3 ، 4 ، فنی و عمرانی و ترافیک ، فرهنگی اجتماعی و ...) برآورد 5.340.221.924 ریال تضمین 270.000.000 ریال ----
عنوان :
از تاریخ نشر آگهی به مدت 15 روز
مهلت ارسال:
1398-02-24
تاریخ انتشار در سایت :
980224203
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
hesabfa
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 113,960
دلار کانادا 87,390
یورو 127,000
پوند انگلیس 143,270
فرانک سوئیس 118,380
کرون سوئد 12,000
کرون دانمارک 17,200
درهم امارات 31,670
یکصد ین ژاپن 106,320
ریال سعودی 30,930
دلار استرالیا 78,730
یوان چین 16,340
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 39,900,000
طرح جدید 40,300,000
نیم سکه 20,600,000
ربع سکه 12,540,000
هر گرم طلا 4,061,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :