ستادایران
چهارشنبه 29 آبان 1398
Wednesday 20 November 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات شهرداری منطقه 6 تهران

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1398-07-16
تاریخ انتشار در سایت :
980716206
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-07-14
تاریخ انتشار در سایت :
980714108
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-07-14
تاریخ انتشار در سایت :
980714109
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : 1- خرید یکدستگاه پست برق kw315 جهت ساختمان پایگاه مدیریت بحران - نوبت چهارم - برآورد 5.500.000.000 ریال - سپرده 400.000.000 ریال --- 2- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر - نوبت سوم - برآورد 18.418.363.636 ریال - سپرده 550.000.000 ریال --- 3- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی - مرمت نوار حفاری - روکش دستی و همسطح سازی دریچه - نواحی 1 و 3 - نوبت اول - برآورد 8.499.396.933 ریال - سپرده 255.000.000 ریال --- 4- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی - مرمت نوار حفاری - روکش دستی و همسطح سازی دریچه - نواحی 2 و 6 - برآورد 8.499.469.358 ریال - سپرده 255.000.000 ریال --- 5- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی نواحی 1 و 3 - نوبت اول - برآورد 11.990.371.557 ریال - سپرده 360.000.000 ریال --- 6- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی نواحی 4 و 6 - نوبت اول - برآورد 11.998.105.525 ریال - سپرده 360.000.000 ریال --- 7- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 2 - نوبت چهارم - برآورد 6.499.541.949 ریال - سپرده 190.000.000 ریال --- 8- عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر سطح نواحی ششگانه - نوبت اول - برآورد 6.649.768.867 ریال - سپرده 190.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-07-10
تاریخ انتشار در سایت :
980710197|15900
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- خرید یکدستگاه پست برق kw315 جهت ساختمان پایگاه مدیریت بحران - نوبت چهارم - برآورد 5.500.000.000 ریال - سپرده 400.000.000 ریال --- 2- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر - نوبت سوم - برآورد 18.418.363.636 ریال - سپرده 550.000.000 ریال --- 3- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی - مرمت نوار حفاری - روکش دستی و همسطح سازی دریچه - نواحی 1 و 3 - نوبت اول - برآورد 8.499.396.933 ریال - سپرده 255.000.000 ریال --- 4- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی - مرمت نوار حفاری - روکش دستی و همسطح سازی دریچه - نواحی 2 و 6 - برآورد 8.499.469.358 ریال - سپرده 255.000.000 ریال --- 5- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی نواحی 1 و 3 - نوبت اول - برآورد 11.990.371.557 ریال - سپرده 360.000.000 ریال --- 6- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی نواحی 4 و 6 - نوبت اول - برآورد 11.998.105.525 ریال - سپرده 360.000.000 ریال --- 7- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 2 - نوبت چهارم - برآورد 6.499.541.949 ریال - سپرده 190.000.000 ریال --- 8- عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر سطح نواحی ششگانه - نوبت اول - برآورد 6.649.768.867 ریال - سپرده 190.000.000 ریال
عنوان :
ده روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-07-08
تاریخ انتشار در سایت :
980708159
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 9 ردیف شامل: 1- عملیات نصب و نگهداری علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 و منطقه 6 نوبت سوم با برآورد 3.403.909.392 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 2- عملیات مناسب سازی معابر ویژه معلولین و ایستگاه های اتوبوس در سطح منطقه 6 نوبت دوم با برآورد 3.345.795.049 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 3- عملیات تهیه، ساخت، نصب، نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی نوبت سوم با برآورد 4.165.072.601 ریال و تضمین 125.000.000 ریال --- 4- عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر و شناسایی معابر و اماکن نوبت سوم با برآورد 4.157.734.200 ریال و تضمین 125.000.000 ریال --- 5- عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه 6 نوبت دوم با برآورد 7.894.582.776 ریال و تضمین 240.000.000 ریال --- 6- تهیه مصالح، اجرا و نگهداری خط کشی معابر، مسیر دوچرخه، پارک آموزش و مسیرهای حمل و نقل غیرریلی، حریم ایستگاه های اتوبوس و پارک سوارها در سطح منطقه 6 نوبت اول با برآورد 11.931.760.950 ریال و تضمین 360.000.000 ریال دارای رتبه 4 رسته راه و ترابری --- 7- تهیه تابلوهای انتظامی، اخطاری و اخباری جهت نصب در مسیر ایستگاه های حمل و نقل غیرریلی، پارکهای آموزش مسیر دوچرخه، سطح معابر و بزرگراه های منطقه 6 نوبت دوم با برآورد 3.821.439.600 ریال و تضمین 120.000.000 ریال --- 8- تهیه تجهیزات ترافیکی جهت نصب در مسیر ایستگاه ها، مسیر ویژه دوچرخه، پارک سوارها، پارک های آموزش و کلیه معابر در سطح منطقه 6 نوبت اول با برآورد 3.299.633.840 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 9- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه دو نوبت دوم با برآورد 68.000.000.000 ریال و تضمین 3.400.000.000 ریال دارای گواهینامه معتبر پیمانکاری در امور رفت و روب جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهرداری و محیط زیست شهرداری تهران
عنوان :
10 روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-07-07
تاریخ انتشار در سایت :
98070760
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری موارد مندرج در جدول در 7 ردیف شامل: 1- عملیات نصب و نگهداری علائم عمودی و ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 منطقه 6 با برآورد 3.403.909.392 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 2- عملیات مناسب سازی معابر ویژه معلولین و ایستگاه های اتوبوس در سطح منطقه 6 با برآورد 3.345.795.049 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 3- عملیات تهیه، ساخت، نصب نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی با برآورد 4.165.072.601 ریال و تضمین 125.000.000 ریال --- 4- عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر و شناسایی معابر و اماکن با برآورد 4.157.734.200 ریال و تضمین 125.000.000 ریال --- 5- عملیات اجرای اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه با برآورد 7.894.582.776 ریال و تضمین 240.000.000 ریال --- 6- تهیه تابلوهای انتظامی، اخطاری و اخباری جهت نصب مسیر ایستگاه های حمل و نقل غیرریلی،پارکهای آموزش مسیر دوچرخه، سطح معابر و بزرگراههای منطقه با برآورد 3.821.439.600 ریال و تضمین 120.000.000 ریال رتبه راه و ترابری --- 7- خرید مخازن 1100 لیتری فلزی گالوانیزه با اعتبار 6.320.000.000 ریال و تضمین 180.000.000 ریال
عنوان :
10 روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-06-04
تاریخ انتشار در سایت :
980604221
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : واگذاری موارد مندرج در 13 ردیف شامل: 1- خرید یک دستگاه پست برق KW315 جهت ساخمان پایگاه مدیریت بحران با مبلغ 5.500.000.000 ریال و تضمین 400.000.000 ریال --- 2- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه ناحیه 1 با برآورد 5.999.647.893 ریال و تضمین 180.000.000 ریال --- 3- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه ناحیه 2 با برآورد 6.999.448.026 ریال و تضمین 210.000.000 ریال --- 4- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه ناحیه 3 با برآورد 6.999.989.244 ریال و تضمین 210.000.000 ریال --- 5- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه ناحیه 4 با برآورد 6.999.650.291 ریال و تضمین 210.000.000 ریال --- 6- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه ناحیه 6 با برآورد 6.499.288.575 ریال و تضمین 190.000.000 ریال --- 7- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 1 با برآورد 5.849.341.241 ریال و تضمین 180.000.000 ریال --- 8- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 2 با برآورد 6.499.541.949 ریال و تضمین 190.000.000 ریال --- 9- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 3 با برآورد 6.499.884.702 ریال و تضمین 190.000.000 ریال --- 10- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 4 با برآورد 6.500.058.823 ریال و تضمین 190.000.000 ریال --- 11- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 5 با برآورد 6.500.420.620 ریال و تضمین 190.000.000 ریال --- 12- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 6 با برآورد 6.175.673.041 ریال و تضمین 180.000.000 ریال --- 13- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی و تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر نوبت دوم با برآورد 18.418.363.636 ریال و تضمین 550.0000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-05-30
تاریخ انتشار در سایت :
980530207|11400
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری موارد مندرج در 13 ردیف شامل: 1- خرید یک دستگاه پست برق KW315 جهت ساخمان پایگاه مدیریت بحران با مبلغ 5.500.000.000 ریال و تضمین 400.000.000 ریال --- 2- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه ناحیه 1 با برآورد 5.999.647.893 ریال و تضمین 180.000.000 ریال --- 3- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه ناحیه 2 با برآورد 6.999.448.026 ریال و تضمین 210.000.000 ریال --- 4- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه ناحیه 3 با برآورد 6.999.989.244 ریال و تضمین 210.000.000 ریال --- 5- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه ناحیه 4 با برآورد 6.999.650.291 ریال و تضمین 210.000.000 ریال --- 6- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه ناحیه 6 با برآورد 6.499.288.575 ریال و تضمین 190.000.000 ریال --- 7- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 1 با برآورد 5.849.341.241 ریال و تضمین 180.000.000 ریال --- 8- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 2 با برآورد 6.499.541.949 ریال و تضمین 190.000.000 ریال --- 9- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 3 با برآورد 6.499.884.702 ریال و تضمین 190.000.000 ریال --- 10- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 4 با برآورد 6.500.058.823 ریال و تضمین 190.000.000 ریال --- 11- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 5 با برآورد 6.500.420.620 ریال و تضمین 190.000.000 ریال --- 12- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 6 با برآورد 6.175.673.041 ریال و تضمین 180.000.000 ریال --- 13- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی و تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر نوبت دوم با برآورد 18.418.363.636 ریال و تضمین 550.0000.000 ریال
عنوان :
10 روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
980523114
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 1 با برآورد 8.999.614.086 ریال و سپرده 270.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران) --- 2- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 2 با برآورد 9.999.797.284 ریال و سپرده 300.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران) --- 3- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 3 با برآورد 9.999.408.198 ریال و سپرده 300.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران) --- 4- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 4 با برآورد 9.997.589.963 ریال و سپرده 300.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران) --- 5- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 5 با برآورد 9.999.809.696 ریال و سپرده 300.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران) --- 6- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 6 با برآورد 9.498.690.728 ریال و سپرده 285.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران) --- 7- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی و تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر (عج) (نوبت اول) با براورد 18.418.363.636 ریال و سپرده 550.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 4 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران)
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-04-24
تاریخ انتشار در سایت :
980424147
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- خرید یکدستگاه پست برق KW315 جهت ساختمان پایگاه مدیریت بحران با برآورد 400.000.000 ریال و سپرده 400.000.000 ریال (دارای تاییدیه از شرکت توزیع برق منطقه تهران --- 2- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه (ناحیه یک) با برآورد 5.999.647.893 ریال و سپرده 180.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران) --- 3- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه (ناحیه 2) با برآورد 6.999.448.026 ریال و سپرده 210.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران) --- 4- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه (ناحیه 3) با براورد 6.999.989.244 ریال و سپرده 210.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران) --- 5- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه (ناحیه 4) با برآورد 6.999.650.291 ریال و سپرده 210.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران) --- 6- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه (ناحیه 5) با برآورد 6.999.467.498 ریال و سپرده 210.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران) --- 7- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه (ناحیه 6) با برآورد 6.499.288.575 ریال و سپرده 190.000.000 ریال (حداقل رتبه بندی 5 راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران)
عنوان :
ده روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-04-24
تاریخ انتشار در سایت :
980424146
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 114,550
دلار کانادا 87,300
یورو 126,500
پوند انگلیس 148,320
فرانک سوئیس 118,310
کرون سوئد 11,980
کرون دانمارک 17,200
درهم امارات 31,670
یکصد ین ژاپن 105,120
ریال سعودی 30,830
دلار استرالیا 79,120
یوان چین 16,550
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 39,990,000
طرح جدید 39,860,000
نیم سکه 20,900,000
ربع سکه 12,910,000
هر گرم طلا 4,059,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :