ستادایران
چهارشنبه 30 بهمن 1398
Wednesday 19 February 2020
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات شهرداری منطقه 6 تهران

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه 1- خرید درخت و درختچه، گل و گیاه، خاک و کود، گلدان و خاک برگ با برآورد 8.602.000.000 ریال و سپرده 260.000.000 ریال --- 2- نگهداری درختان خیابان ولیعصر با برآورد 10.700.000.000 ریال و سپرده 530.000.000 ریال گواهینامه معتبر در رشته کشاورزی با رتبه مرتبط -- 3- خط اننقال آب چاه شعاع به مخزن پارک ساعی و توسعه و تکمیل شبکه های انتقال آب منطقه با برآورد 9.334.727.052 ریال و سپرده 280.000.000 ریال رتبه 5 رشته آب یا 5 رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور --- 4- احداث مخزن بتنی و خط انتقال و پمپاژ آب از تصفیه خانه شهرک غرب به مخزن شهرک والفجر (نوبت دوم) با برآورد 50.412.363.287 ریال و سپرده 1.500.000.000 ریال رتبه 5 رشته آب یا 5 رشته تاسیات و تجهیزات --- 5- عملیات بهسازی پیاده رو خیابان فتحی شقاقی حدفاصل خیابان اسدآبادی تا خیابان ولیعصر ضلع جنوب، خیابان گمنام حدفاصل پیروزه تا میدان گلها و ... با برآورد 4.786.937.214 ریال و سپرده 145.000.000 ریال رتبه 5 ساختمان یا راه و ترابری --- 6-عملیات نصب و نگهداری علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 منطقه 6 با برآورد 3.403.909.392 ریال و سپرده 100.000.000 ریال رشته راه و ترابری --- 7- عملیات نصب و نگهداری علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 3 و 6 منطقه 6 با برآورد 3.403.909.392 ریال و سپرده 100.000.000 ریال رشته راه و ترابری --- 8- تهیه و اجرای رفیوژ میانی به جهت اصلاح هندسی و مناسب سازی بدون تخریب (نصب سریع) در مسیر دوچرخه، پارک آموزش و مسیرهای حمل و نقل غریر ریلی، حریم ایستگاه های اتوبوس و پارک سوارها در سطح منطقه 6 با برآورد 7.514.988.419 ریال و سپرده 230.000.000 ریال رشته راه و ترابری --- 9- عملیات تهیه، تعمیر و نگهداری سرپناه های ایستگاه اتوبوس بی آر تی و معمولی در سطح منطقه 6 با برآورد 3.292.690.494 ریال و سپرده 100.000.000 ریال
عنوان :
10 روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-10-17
تاریخ انتشار در سایت :
981017253
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 6 ردیف شامل: 1- عملیات نصب و نگهداری علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 منطقه 6 نوبت چهارم با برآورد 3.403.909.392 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 2- عملیات تهیه، ساخت، نصب، نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی نوبت چهارم با برآورد 4.165.072.601 ریال و تضمین 125.000.000 ریال --- 3- عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر و شناسایی معابر و اماکن نوبت چهارم با برآورد 4.157.734.200 ریال و تضمین 125.000.000 ریال --- 4- عملیات اجرای اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه 6 نوبت سوم با برآورد 7.894.582.776 ریال و تضمین 240.000.000 ریال --- 5- تهیه تابلوهای انتظامی، اخطاری و اخباری جهت نصب در مسیر ایستگاه های حمل و نقل غیرریلی، پارکهای آموزشی مسیر دوچرخه، سطح معابر و بزرگراههای منطقه 6 نوبت سوم با برآورد 3.821.439.600 ریال و تضمین 120.000.000 ریال --- 6- تهیه تجهیزات ترافیکی جهت نصب در مسیر ایستگاهها، مسیر ویژه، دوچرخه، پارک سوارها، پارک های آموزش و کلیه معابر در سطح منطقه 6 نوبت دوم با برآورد 3.299.633.840 ریال و تضیمن 100.000.000 ریال
عنوان :
10 روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-08-26
تاریخ انتشار در سایت :
980826203
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات بهسازی پیاده رو خیابان قدس حدفاصل انقلاب تا پورسینا ضلع شرق و غرب - برآورد 9.342.636.733 ریال - سپرده 280.000.000 ریال --- 2- عملیات بهسازی پیاده رو خیابانهای کریم خان حدفاصل قائم مقام تا نجات الهی ضلع شمال - خیابان فلسطین حدفاصل خیابان انقلاب تا میدان فلسطین ضلع غرب - برآورد 4.989.253.884 ریال - سپرده 150.000.000 ریال --- 3- عملیات بهسازی پیاده رو بلوار کشاورز حدفاصل فلسطین تا وصال شیرازی ضلع جنوب - برآورد 3.288.416.477 ریال - سپرده 100.000.000 ریال --- 4- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی (نواحی 1 و 3) - نوبت سوم - برآورد 11.990.371.557 ریال - سپرده 360.000.000 ریال --- 5- عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر به آدرس خیابان اسدآبادی - جهان آرا - قائم مقام - میرزای شیرازی - خالد اسلامبولی - بلوار بیهقی - نادری - بزرگمهر - ایتالیا - مهرام و... - برآورد 9.999.104.693 ریال - سپرده 280.000.000 ریال --- 6- عملیات مرمت و بازسازی ساختمانهای اداری (ساختمانهای شماره یک و دو - ساختمانهای نواحی شش گانه و...) - برآورد 7.998.132.790 ریال - سپرده 230.000.000 ریال
عنوان :
ده روز از نشر
مهلت ارسال:
1398-08-22
تاریخ انتشار در سایت :
980822233
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-08-04
تاریخ انتشار در سایت :
980804275
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه (نواحی 1 و 3) نوبت دوم با برآورد 8.499.396.933 ریال و سپرده 255.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه نواحی 2 و 6 نوبت دوم با برآورد 8.499.469.358 ریال و سپرده 255.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر سطح نواحی ششگانه نوبت دوم با برآورد 6.649.768.867 ریال و سپرده 190.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری --- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی نواحی 1 و 2 نوبت دوم با برآورد 11.990.371.557 ریال و سپرده 360.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری یا ساختمان --- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی نواحی 4 و 6 نوبت دوم با برآورد 11.998.105.525 ریال و سپرده 360.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری یا ساختمان --- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 2 نوبت پنجم با برآورد 6.499.541.949 ریال و سپرده 190.000.000 ریال رتبه 5 راه و ترابری یا ساختمان
عنوان :
12 روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-07-29
تاریخ انتشار در سایت :
980729141
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1398-07-16
تاریخ انتشار در سایت :
980716206
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-07-14
تاریخ انتشار در سایت :
980714108
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-07-14
تاریخ انتشار در سایت :
980714109
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : 1- خرید یکدستگاه پست برق kw315 جهت ساختمان پایگاه مدیریت بحران - نوبت چهارم - برآورد 5.500.000.000 ریال - سپرده 400.000.000 ریال --- 2- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر - نوبت سوم - برآورد 18.418.363.636 ریال - سپرده 550.000.000 ریال --- 3- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی - مرمت نوار حفاری - روکش دستی و همسطح سازی دریچه - نواحی 1 و 3 - نوبت اول - برآورد 8.499.396.933 ریال - سپرده 255.000.000 ریال --- 4- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی - مرمت نوار حفاری - روکش دستی و همسطح سازی دریچه - نواحی 2 و 6 - برآورد 8.499.469.358 ریال - سپرده 255.000.000 ریال --- 5- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی نواحی 1 و 3 - نوبت اول - برآورد 11.990.371.557 ریال - سپرده 360.000.000 ریال --- 6- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی نواحی 4 و 6 - نوبت اول - برآورد 11.998.105.525 ریال - سپرده 360.000.000 ریال --- 7- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 2 - نوبت چهارم - برآورد 6.499.541.949 ریال - سپرده 190.000.000 ریال --- 8- عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر سطح نواحی ششگانه - نوبت اول - برآورد 6.649.768.867 ریال - سپرده 190.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-07-10
تاریخ انتشار در سایت :
980710197|15900
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- خرید یکدستگاه پست برق kw315 جهت ساختمان پایگاه مدیریت بحران - نوبت چهارم - برآورد 5.500.000.000 ریال - سپرده 400.000.000 ریال --- 2- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر - نوبت سوم - برآورد 18.418.363.636 ریال - سپرده 550.000.000 ریال --- 3- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی - مرمت نوار حفاری - روکش دستی و همسطح سازی دریچه - نواحی 1 و 3 - نوبت اول - برآورد 8.499.396.933 ریال - سپرده 255.000.000 ریال --- 4- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی - مرمت نوار حفاری - روکش دستی و همسطح سازی دریچه - نواحی 2 و 6 - برآورد 8.499.469.358 ریال - سپرده 255.000.000 ریال --- 5- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی نواحی 1 و 3 - نوبت اول - برآورد 11.990.371.557 ریال - سپرده 360.000.000 ریال --- 6- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی نواحی 4 و 6 - نوبت اول - برآورد 11.998.105.525 ریال - سپرده 360.000.000 ریال --- 7- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی ناحیه 2 - نوبت چهارم - برآورد 6.499.541.949 ریال - سپرده 190.000.000 ریال --- 8- عملیات تراش و روکش مکانیزه معابر سطح نواحی ششگانه - نوبت اول - برآورد 6.649.768.867 ریال - سپرده 190.000.000 ریال
عنوان :
ده روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-07-08
تاریخ انتشار در سایت :
980708159
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها در 9 ردیف شامل: 1- عملیات نصب و نگهداری علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 و منطقه 6 نوبت سوم با برآورد 3.403.909.392 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 2- عملیات مناسب سازی معابر ویژه معلولین و ایستگاه های اتوبوس در سطح منطقه 6 نوبت دوم با برآورد 3.345.795.049 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 3- عملیات تهیه، ساخت، نصب، نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی نوبت سوم با برآورد 4.165.072.601 ریال و تضمین 125.000.000 ریال --- 4- عملیات تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر و شناسایی معابر و اماکن نوبت سوم با برآورد 4.157.734.200 ریال و تضمین 125.000.000 ریال --- 5- عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه 6 نوبت دوم با برآورد 7.894.582.776 ریال و تضمین 240.000.000 ریال --- 6- تهیه مصالح، اجرا و نگهداری خط کشی معابر، مسیر دوچرخه، پارک آموزش و مسیرهای حمل و نقل غیرریلی، حریم ایستگاه های اتوبوس و پارک سوارها در سطح منطقه 6 نوبت اول با برآورد 11.931.760.950 ریال و تضمین 360.000.000 ریال دارای رتبه 4 رسته راه و ترابری --- 7- تهیه تابلوهای انتظامی، اخطاری و اخباری جهت نصب در مسیر ایستگاه های حمل و نقل غیرریلی، پارکهای آموزش مسیر دوچرخه، سطح معابر و بزرگراه های منطقه 6 نوبت دوم با برآورد 3.821.439.600 ریال و تضمین 120.000.000 ریال --- 8- تهیه تجهیزات ترافیکی جهت نصب در مسیر ایستگاه ها، مسیر ویژه دوچرخه، پارک سوارها، پارک های آموزش و کلیه معابر در سطح منطقه 6 نوبت اول با برآورد 3.299.633.840 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 9- عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه دو نوبت دوم با برآورد 68.000.000.000 ریال و تضمین 3.400.000.000 ریال دارای گواهینامه معتبر پیمانکاری در امور رفت و روب جمع آوری پسماند از حوزه معاونت خدمات شهرداری و محیط زیست شهرداری تهران
عنوان :
10 روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-07-07
تاریخ انتشار در سایت :
98070760
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
tokenorder
banner eyd99
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 134,590
دلار کانادا 102,750
یورو 149,540
پوند انگلیس 177,700
فرانک سوئیس 142,830
کرون سوئد 14,260
کرون دانمارک 20,350
درهم امارات 37,370
یکصد ین ژاپن 125,190
ریال سعودی 36,340
دلار استرالیا 92,070
یوان چین 19,570
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 49,300,000
طرح جدید 49,370,000
نیم سکه 25,250,000
ربع سکه 15,280,000
هر گرم طلا 5,044,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :