ستادایران
دوشنبه 31 تیر 1398
Monday 22 July 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات شهرداری منطقه 6 تهران

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی به آدرس خیابان طالقانی، نجات الهی، موسوی، قرنی، اراک، ایرانشهر، انقلاب، رودسر، فیروزکوه و ... ناحیه 1 با برآورد 8.999.614.086 ریال و سپرده 450.000.000 ریال --- 2- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی به آدرس خیابان دائمی، ایتالیا، باقرخان، فلسطین، طالقانی، کارگر، جمالزاده، کبکانیان، عبدالله زاده، فریمان، بلوار کشاورز و ... ناحیه 2 با برآورد 9.999.797.284 ریال و سپرده 500.000.000 ریال --- 3- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی به آدرس خیابان ولیعصر، فجر، سنایی، لارستان، کریمخان، میرزای شیرازی، میدان هفت تیر، میدان شعاع، مدرس و .. ناحیه 3 با برآورد 9.999.408.198 ریال و سپرده 500.000.000 ریال --- 4- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی به آدرس خیابان فاطمی، کارگر، فکوری، انتصاریه، شاهرخ، جنت، گلها، مظفری خواه، دانش ثانی و .. ناحیه 4 با برآورد 9.997.589.963 ریال و سپرده 500.000.000 ریال --- 5- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی به آدرس خیابان ابن سینا، اسد آبادی، ولیعصر، احمد قصیر، خالد اسلامبولی، الوند، توانیر، نظامی گنجوی، اکبری، آفریقا و . .. ناحیه 5 با برآورد 9.999.809.696 ریال و سپرده 500.000.000 ریال --- 6- عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی به آدرس خیابان شیراز جنوبی، جهان آرا، جهانمهر، شهرک والفجر، سیاح پور، مدبر، اشک شهر، اسد آبادی، چهلستون، میدان سلماس و ... ناحیه 6 با برآورد 9.498.690.728 ریال و سپرده 475.000.000 ریال ---
عنوان :
مهلت ارسال:
1398-03-26
تاریخ انتشار در سایت :
980326141
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-03-20
تاریخ انتشار در سایت :
980320140
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه به آدرس خیابان قرنی شیرودی موسوی مفتح، طالقانی، پورموسی، سمیه، رشت،ایرانشهر ، عضدی و .. (ناحیه یک) با برآورد 5.999.647.893 ریال و سپرده 300.000.000 ریال --- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه به آدرس خیابان دائمی، ایتالیا، باقرخان، وصال، فلسطین، بزرگمهرف نصرت، فرصت، انقلاب، آزادی، طالقانی، کارگر، قدس، 16 آذر، جمالزاده و ... ناحیه 2) با برآورد 6.999.448.026 ریال و سپرده 350.000.000 ریال --- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه به آدرس خیابان ولیعصر، حافظ شمالی، قائم مقام، نجات الهی ، سنایی، کریم خان، میرزای شیرازی، حسینی عضدی، سربداران، هفت تیر، عبادی ، مشاهیر و .. (ناحیه 3) با براورد 6.999.989.244 ریال و سپرده 350.000.000 ریال --- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه به آدرس خیابان فاطمی، کارگر شمالی، آزادگان، لعل شرقی، اعتماد زاده، سیندخت، پرنده، جانبازان، هشت بهشت، ابطحی فجر دوم فکوری و .. .(ناحیه 4) با برآورد 6.999.650.291 ریال و سپرده 350.000.000 ریال --- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه به آدرس، خیابان ولیعصر، فراهانی پور، اسد آبادی، خالد اسلامبولی، احمد قصیر، توانیر، نظامی گنجوی، آفریقا، ابن سینا، آرژانتین مدرس و .. (ناحیه 5) با برآورد 6.999.467.498 ریال و سپرده 350.000.000 ریال --- تعمیر و ترمیم معابر شهری شامل عملیات لکه گیری هندسی، مرمت نوار حفاری، روکش دستی و همسطح سازی دریچه به آدرس خیابان مدیر، جهان آرا، اشک شهر، کاج شمالی، جهانمهر، اسد آبادی، چهلستون، بیستون شیراز جنوبی، شیخ بهایی و کارگر و .. (ناحیه 6) با برآورد 6.499.288.575 ریال و سپرده 325.000.000 ریال
عنوان :
ده روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-03-18
تاریخ انتشار در سایت :
980318333
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-02-12
تاریخ انتشار در سایت :
9802121821
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1398-02-11
تاریخ انتشار در سایت :
980211156
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری اجرای پروژه ها شامل: 1- عملیات مرمت و بازسازی معابر پارکهای ساعی، شفق، لاله، مریم، هنرمندان، صبا، گلها، نظامی گنجوی - نوبت چهارم با برآورد 4.162.646.637 ریال و تضمین 210.000.000 ریال رتبه بندی 5 ساختمان یا راه و ترابری --- 2- عملیات مرمت و بازسازی ساختمان های فرهنگی، هنری، کتابخانه ها: شهربانو، جمالزاده، شهدخت، سنایی، فرهنگی بلوار کشاورز، نظامی گنجوی، ایرانشهر و... نوبت اول با برآورد 6.943.706.972 ریال و تضمین 350.000.000 ریال رتبه 5 ساختمان --- 3- عملیات مرمت و بازسازی ساختمانهای مرتبط با معاونت اجتماعی و سرای محلات جمالزاده، وصال، سنایی، امیرآباد، فاطمی، نظامی گنجوی، والفجر، یوسف آباد، الوند و... نوبت اول با برآورد 6.907.085.893 ریال و تضمین 350.000.000 ریال رتبه بندی 5 ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور --- 4- عملیات مرمت و بازسازی ساختمان های خوابگاه های دانشگاه تهران: نرگس 1-2، شهدا، گلشن، فرزانه، شهید شکاری، شهید برجیان، شهید بسطامی، انصار الحسینی، سحرخیز، شرفی، ناجیان و... نوبت اول با برآورد 5.514.246.250 ریال و تضمین 270.000.000 ریال رتبه بندی 5 ساختمان --- 5- عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولین در سطح نواحی 4 - 5 - 6 نوبت ششم با برآورد 3.440.089.904 ریال و تضمین 100.000.000 ریال رتبه 5 رسته ابنیه و ساختمان و یا راه و ترابریز --- 6- عملیات نصب تعمیر و نگهداری گاردریل و متعلقات به صورت اکیپی در سطح منطقه 6 نوبت دوم با برآورد 2.559.839.055 ریال و تضمین 100.000.000 ریال رسته مرتبط و دارای ظرفیت آزاد --- 7- عملیات تهیه، ساخت، نصب، نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی در سطح منطقه 6 نوبت پنجم با برآورد 4.566.249.510 ریال و تضمین 150.000.000 ریال رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو --- 8- عملیات اجرایی لایروبی، رسوب برداری و نگهداری کانالها، مسیلها، تاسیسات و حوضچه های زباله گیر و رسوبگیر شبکه اصلی نوبت اول با برآورد 3.638.000.000 ریال 180.000.000 ریال گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص صلاحیت معتبر در رشته آب با رتبه مرتبط --- 9- عملیات اجرایی احداث، توسعه، نگهداری و لایروبی چاه های جذبی به منظور کنترل آبهای سطحی و زیرزمینی در سطح منطقه شش نوبت اول با برآورد 3.595.364.483 ریال و تضمین 180.000.000 ریال رشته آب یا ابنیه یا رتبه مرتبط --- 10- عملیات مبارزه با جانوران موذی - موش نوبت اول با برآورد 3.906.830.716 ریال و تضمین 190.000.000 ریال گروه معتبر از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
عنوان :
10 روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1397-11-29
تاریخ انتشار در سایت :
971129199
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تهیه تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی در سطح منطقه 6 (نوبت چهارم با برآورد 3.210.842.759 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 6 ماه (رتبه در رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- تهیه نرده ایمنی مسیر دوچرخه خیابان طالقانی جهت بهسازی و اصلاح هندسی مسیر از پیاده رو و سواره رو با برآورد 4.584.600.000 ریال و سپرده 150.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (رتبه در رسته راه و ابنیه یا تجهیزات ترافیکی و یا تولیدکننده) --- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 2 و 5 (نوبت چهارم) با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (تایید معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در رسته مرتبط و دارای ظرفیت آزاد) --- عملیات تهیه، ساخت، نصب، نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلیز و پل همسطح و راه بندهای ترافیکی در سطح منطقه 6 (نوبت چهارم) با برآورد 4.566.249.510 ریال و سپرده 150.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولین در سطح نواحی 4-5-6 (نوبت پنجم) با برآورد 3.440.089.904 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (حداقل رتبه 5 در رسته ابنیه و ساختمان و یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- عملیات نصب تعمیر و نگهداری گاردریل و متعلقاتب هص ورت اکیپی در سطح منطقه 6 با برآورد 2.559.839.055 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 13 ماه (تایید معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری در رسته مرتبط و دارای ظرفیت آزاد) --- عملیات حذف زوائد فیزیکی و بصری و پیرایش شهری با برآورد 3.861.215.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (رشته تاسیسات و تجهیزات با پایه حداقل 5 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- عملیات مرمت و بازسازی معابر پارکهای ساعی، شفق، لاله، مریم، هنرمندان، صبا، گلها، نظامی گنجوی... (نوبت سوم) با برآورد 4.162.646.637 ریال و سپرده 210.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (حداقل رتبه بندی 5 ساختمان یا راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای تایید صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران)
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-11-03
تاریخ انتشار در سایت :
9711031826
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تهیه تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی در سطح منطقه 6 (نوبت چهارم با برآورد 3.210.842.759 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 6 ماه (رتبه در رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- تهیه نرده ایمنی مسیر دوچرخه خیابان طالقانی جهت بهسازی و اصلاح هندسی مسیر از پیاده رو و سواره رو با برآورد 4.584.600.000 ریال و سپرده 150.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (رتبه در رسته راه و ابنیه یا تجهیزات ترافیکی و یا تولیدکننده) --- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 2 و 5 (نوبت چهارم) با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (تایید معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در رسته مرتبط و دارای ظرفیت آزاد) --- عملیات تهیه، ساخت، نصب، نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلیز و پل همسطح و راه بندهای ترافیکی در سطح منطقه 6 (نوبت چهارم) با برآورد 4.566.249.510 ریال و سپرده 150.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولین در سطح نواحی 4-5-6 (نوبت پنجم) با برآورد 3.440.089.904 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (حداقل رتبه 5 در رسته ابنیه و ساختمان و یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- عملیات نصب تعمیر و نگهداری گاردریل و متعلقاتب هص ورت اکیپی در سطح منطقه 6 با برآورد 2.559.839.055 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 13 ماه (تایید معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری در رسته مرتبط و دارای ظرفیت آزاد) --- عملیات حذف زوائد فیزیکی و بصری و پیرایش شهری با برآورد 3.861.215.000 ریال و سپرده 200.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (رشته تاسیسات و تجهیزات با پایه حداقل 5 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- عملیات مرمت و بازسازی معابر پارکهای ساعی، شفق، لاله، مریم، هنرمندان، صبا، گلها، نظامی گنجوی... (نوبت سوم) با برآورد 4.162.646.637 ریال و سپرده 210.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (حداقل رتبه بندی 5 ساختمان یا راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای تایید صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران)
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-11-01
تاریخ انتشار در سایت :
971101318
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز از نشر
مهلت ارسال:
1397-10-23
تاریخ انتشار در سایت :
971023113
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1397/10/19
مهلت ارسال:
1397-10-17
تاریخ انتشار در سایت :
9710171808
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1397/10/15
مهلت ارسال:
1397-10-13
تاریخ انتشار در سایت :
971013494
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : 1- خرید و نصب تجهیزات و مبلمان و صوت و تصویر پایگاه پیشگیری مدیریت بحران کردستان و شهرک والفجر - برآورد 13.000.000.000 ریال - سپرده 650.000.000 ریال - 3 ماه --- 2- عملیات تهیه تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی در سطح منطقه 6 - نوبت سوم - برآورد 3.210.842.759 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 6 ماه - پیمانکار بایستی دارای رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد --- 3- عملیات تهیه - ساخت - نصب - نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی در سطح منطقه 6 - نوبت سوم - برآورد 4.566.249.510 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 12 ماه - پیمانکار بایستی دارای رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد - پیمانکار باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد در رسته مربوطه باشد --- 4- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 2 و 5 - نوبت سوم - برآورد 3.142.070.208 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 12 ماه - پیمانکار شرکت کننده میبایست در سامانه پیمانکاران شهرداری به آدرس Tehran.ir ثبت نام نموده و مورد تایید معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در رسته مرتبط و دارای ظرفیت آزاد باشد --- 5- عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولین در سطح نواحی 4-5-6 - نوبت چهارم - برآورد 3.440.089.904 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 12 ماه - پیمانکار بایستی دارای حداقل رتبه 5 در رسته ابنیه و ساختمان و یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد - پیمانکار باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد در رسته مرتبط باشد --- 6- مرمت و بازسازی معابر پارکهای ساعی - شفق - لاله - مریم - هنرمندان - صبا - گلها - نظامی گنجوی و... - برآورد 4.162.646.637 ریال - سپرده 210.000.000 ریال - 12 ماه - دارای حداقل رتبه بندی 5 ساختمان یا راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای تاییدیه صلاحیت پیمانکاری از شهرداری تهران که در سامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمت شهرداری تهران providers.tehran.ir می باشند
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-10-09
تاریخ انتشار در سایت :
971009229|22400
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
hesabfa
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 112,900
دلار کانادا 87,160
یورو 132,000
پوند انگلیس
فرانک سوئیس 115,040
کرون سوئد 12,120
کرون دانمارک 17,070
درهم امارات 30,940
یکصد ین ژاپن 105,150
ریال سعودی 30,350
دلار استرالیا 79,770
یوان چین 16,550
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 37,440,000
طرح جدید 38,680,000
نیم سکه 20,180,000
ربع سکه 12,190,000
هر گرم طلا 3,745,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :