سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۱۷۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۶/۹۴: پروژه تعمیرات زمانبندی پستهای هوایی و زمینی محور اورامانات استان کرمانشاه شامل ترانس های عمومی شهرستانهای (کورزان - روانسر - پاوه - جوانرود - ثلاث و مرکز کرمانشاه با تضمین ۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۶/۹۴: پروژه تعمیرات خطوط فشار ضعیف و متوسط هوایی، تعمیرات تابلو و ارت پستهای توزیع هوایی محور شرق کرمانشاه به صورت کلید در دست شامل تجهیزات مصالح و دستمزد با تضمین ۴۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۷/۹۴: پروژه تعمیرات خطوط فشار ضعیف و متوسط هوایی، تعمیرات تابلو و ارت پستهای توزیع هوایی محور اورامانات به صورت کلید در دست شامل تجهیزات مصالح و دستمزد با تضمین ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۸/۹۴: پروژه تعمیرات خطوط فشار ضعیف و متوسط هوایی، تعمیرات تابلو و ارت پستهای توزیع هوایی امور برق جنوب کرمانشاه به صورت کلید در دست شامل تجهیزات مصالح و دستمزد با تضمین ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۰۴/۱۳۹۴ به مدت ۵ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : ۲۹/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه - خیابان شهید امجدیان سیلو
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳-۳۸۲۵۵۵۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن