سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید عالیشهر

شماره آگهی ۱۳-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۲۰۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ازیابی کیفی اجرای شبکه فشار متوسط هوایی محور عالیشهر - بوشهر با برآورد ۳,۱۲۴,۲۵۱,۲۶۳
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۶.۲۲۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ تا ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات ارزیابی ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ پاکات مناقصه ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
آدرس خرید اسناد : بوشهر بزرگراه خلیج فارس شهر جدیدعالشهر بلوار زیتون شرکت عمران شهر جدید عالشهر واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن