سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۲۰۹۵۵۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۶-۱۰ : ارائه خدمات مربوط به امور اداری با تضمین: ۱۵۰ میلیون ریال --- ۱۱-۹۶: ارائه خدمات مربوط به امور برقکاری باتضمین: ۲۰۰ میلیون ریال --- ۱۲-۹۶: ارائه خدمات مربوط به امور آبدارخانه - نظافت و بهداشتی - باغبانی باتضمین: ۱۰۰ میلیون ریال --- ۱۳-۹۶: ارائه خدمات مربوط به امور خودروهای استیجاری باتضمین: ۳۰۰ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ريال به ازای هر مناقصه واریز به حساب ۰۱۰۲۱۶۶۶۵۰۰۰۱ نزد بانک صادرات زنجان کد ۹۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه به حساب جاری شرکت به شماره ۷۰۰۶۱۰۱۵۶۲۶۲۷۴۰۰۶ کد شعبه ۴۳۱۹
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴۳۳۴۶۰۵۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن