سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

شماره آگهی ۹۵۸۲۸/۴۷/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۱۰۲۱۲۰۸۵
انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امورات نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر
شرایط : رشته تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۳۰۳۴۷۴۷۰۰۲ بانک صادرات به نام دانشگاه و یا ضمانتننامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سایت www.monaghesat.umsu.ac.ir --- بلوار رسالت کوی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۴۳۱۹۳۷۳۴۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن